Tradita e dhuratave të ndërsjellta në raste vizitash

Tradita e dhuratave të ndërsjellta në raste vizitash

Dhurimi i një shume të hollash (nga gratë), kur ndonjëra lind fëmijën e saj Në mendimin tuaj, si e gjykon legjislacioni Islam atë që sot është bërë zakon tek gratë, që kur ndonjëra prej shoqeve lind fëmijë, ato shkojnë ta vizitojnë dhe i dhurojnë një shumë të hollash, që mund të rëndojë në kurrizin e […]