Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata

Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata

Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Tre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata: Robi që bën […]