Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh

Tri ajete një mesazh! Thotë Allahu i Lartësuar: “Ai që punon një të mirë qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë (shpërblimin e saj).” (Zelzele: 7) Dhe thotë gjithashtu: “Me të vërtetë ata që mohuan sikur të ishte e tyre gjithë çka në tokë, madje edhe një herë sa ajo që ta jepnin për […]