Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh!

Tri ajete një mesazh! Thotë Allahu i Lartësuar: “Ai që punon një të mirë qoftë edhe sa grimca, do ta gjejë atë (shpërblimin e saj)” (Zelzeleh: 7) Dhe thotë gjithashtu: “Me të vërtetë ata që mohuan, sikur të ishte e tyre gjithë çka në tokë, madje edhe një herë sa ajo që ta jepnin për […]