Tri çështje të rëndësishme

Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve, në lidhje me shkurorëzimin e grave.

Tri çështje të rëndësishme, shumë të debatuara në mesin e dijetarëve në lidhje me talakun (shkurorëzimin e grave) dhe mendimi i sheikh-ul-Islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë-. —pjesa e tretë— Çështja e tretë: Talaku i varur nga bërja e një pune, nëse bëhet ajo punë, a duhet të jepet me patjetër? Kjo çështje del në […]

Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve, në lidhje me shkurorëzimin e grave.

Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve, në lidhje me shkurorëzimin e grave. [Pjesa 2]. Çështja e dytë: A merret parasysh talaku (divorci) tri herë me një fjalë? Kjo çështje del në pah kur burri i thotë gruas: ti je e ndarë tri herë. Ky lloj talaku (divorci) është në kundërshtim me rregullin […]

Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve, në lidhje me shkurorëzimin e grave.

Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve, në lidhje me shkurorëzimin e grave. Tri çështje të rëndësishme, shumë të diskutuara mes dijetarëve në lidhje me shkurorëzimin e grave dhe mendimi i sheikh-ul-Islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë-. Fjala [Talak] në gjuhen arabe do të thotë lirim dhe sa herë që përmendet në Kuran […]