U ankua për imamin dhe i erdhi një përgjigje plotë me perla të diturisë.

U ankua për imamin dhe i erdhi një përgjigje plotë me perla të diturisë.

Pyetësi: Ju ankohem për gjatësinë e namazit të imamit që na fali sabahun pak më parë… ai namaz duket si namazi i taravive (i gjatë). Shejkh Mesh’hur Hasen: Ato sure që lexoi vëllai ynë Ebu Ahmedi (imami), janë ato sure që ka lexuar Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Ai lexonte […]