Uji detit është i pastërt dhe pastrues

Uji i detit është i pastër dhe pastrues

Uji i detit është i pastër dhe pastrues. Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për ujin e detit ka thënë: “Uji i tij është i pastër dhe pastrues, ndërsa e ngordhura e tij është e lejuar.” Hadithin e transmetojnë Ahmedi (403), Ebu Daudi (83), Tirmidhiu (69), […]