uji zemzemit

A e ka transporuar ujin e Zemzemit jashtë Mekkes i Dërguari i Allahut ﷺ ?

Pyetje: A saktësohet që i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ta ketë transporuar ujin e Zemzemit jashtë Mekkes? Përgjigje: “Uji i Zemzemit bën dobi për atë që pihet”, ky hadith a është për Mekken vetëm, apo është i saktë edhe jashtë Mekkes? Dmth: Nëse uji i Zemzemit transportohet […]