Unejs Sheme

Zgjidhe bashkshortin/bashkshorten tënde

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!) thotë: Është detyrë që për martëse të zgjidhen bashkëshortë të devotshëm e që janë të kapur në fenë e tyre. Të cilët kujdesen për shenjtërinë e martesës dhe sillen në formën më te mirë. Nuk lejohet të neglizhohet në këtë çështje. Në kohën tonë është shtuar shumë ky neglizhim […]