Urtësitë që fshihen pas sëmundjes

Urtësitë që fshihen pas sëmundjes

-Sëmundja është fshirje për gjynahet që personi ka vepruar. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Cdo gjë që e godet muslimanin, qoftë lodhje, sëmundje, siklet, brengë, lëndim apo pikëllim, madje dhe gjëmbi kur e shpon atë veçse Allahu më këto ia shlyen mëkatet”.[1] Ky është shkaky i dytë i sëmundjes. Ndërsa shkaku i tretë […]