Ushqimi që përgatitet për festat jo-islame.

Ushqimi që përgatitet për festat jo-islame.

Thotë shejkhul islam Ibn Tejmijeh – Allahu i Madhëruar e mëshiroftë: [Ndërsa për sa i takon dhuratës që na vjen prej tyre (jo-muslimanëve), ne kemi përmendur më parë nga Aliu – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – se atij i sollën dhuratë ditën e Nevruzit dhe ai e pranoi atë. Një grua e pyeti […]