Veçimi i muajit Rexheb me adhurim

Veçimi i muajit Rexheb me adhurim

Veçimi i muajit Rexheb me adhurim Cili është gjykimi i veçimit të muajit Rexheb me kryerjen e umrës, apo me agjërim, apo me ndonjë vepër të mirë? A dallon ky muaj (me adhurime) nga muajt e tjerë të shenjtë? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Muaji Rexheb nuk ka ndonjë veçori (përparësi) nga muajt e […]