Veçoritë e suneteve te Sabahut

Veçoritë e suneteve te Sabahut

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Dy rekate sunet të namazit të sabahut dallojnë nga sunetet e tjera me disa gjëra. Në to lexohen sure specifike. Në rekatin e pare lexohet “Kul ja ejuhel kafirun” dhe në rekatin e dytë “Kul huvAllahu ehad”. Ose në rekatin e parë “Kulu amena bil-lahi ue ma unzile ilejna” […]