Vëllai im

Vëllai im, Allahu i Madhëruar të shëroftë!

Vëllai im, Allahu i Madhëruar të shëroftë! I sëmuri ka disa gjendje: Përgjatë sëmundjes së tij, përgjatë mjekimit të tij dhe gjendja pas shërimit të tij. Lusim Allahun të të shërojë dhe të dhurojë shëndet! Gjendja e parë: Përsa i përket situatës gjatë sëmundjes kërkohet nga personi që nëse goditet me diçka, le ta dijë […]