Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të medha

Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të mëdha

Transmetohet nga Selman el-Farisij (radijAllahu anhu) se Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Nuk lahet ndokush ditën e xhuma dhe pastrohet në mënyrën më të mirë që mundet, i lyen flokët me vaj nga vaji i tij apo lyhet me erë të mirë nga shtëpia e tij. Më pas niset për në xhami dhe […]