Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të medha

Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të medha

Transmetohet nga Selman el-Farisij radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nuk lahet ndokush ditën e xhuma, dhe pastrohet në mënyrë më të mirë që mundet, dhe i lyen flokët me vaj nga vaji i tij, apo lyhet me erë të mirë nga shtëpia e tij e më pas niset, […]