Veprat e mira i fshijnë të këqijat. Po të këqijat a i fshijnë veprat e mira?

Veprat e mira i fshijnë të këqijat. Po të këqijat a i fshijnë veprat e mira?

Pyetësi: Es selamu alejkum ue rahmetullah! Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Ue alejkumus-selamue rahmetullah! Pyetësi: Transmetohet se veprat e mira i fshijnë të këqijat. Po të këqijat a i fshijnë veprat e mira? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Veprat e mira i largojnë të këqijat dhe i fshijnë ato. Siç ka thënë Profeti […]