Veprat që ju shlyejnë mëkatet

Veprat që ju shlyejnë mëkatet

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu; nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Pesë namazet, xhumaja deri në xhuma dhe Ramazani deri në Ramazan i shlyejnë gjynahet (që bëhen) mes tyre nëse (personi) u largohet mëkateve të mëdha.” Transmeton Muslimi Dobitë që përfitohen: Shejh Ali bin Jahja el-Hadadij (Allahu e ruajttë!): Vlera dhe […]