Veprime të tjera të lejuara në namaz

Veprime të tjera të lejuara në namaz

Veprime të tjera të lejuara në namaz Prej veprimeve të lejuara në namaz janë: 1- Ecja e imamit në namaz mbrapsht ose përpara për ndonjë arsye të çastit. Transmetohet nga Enes bin Malik -radiallahu anhu- se: “Muslimanët kur ishin një herë në namazin e sabahut në ditën e hënë dhe Ebu Bekri -radiallahu anhu- u […]