Veprimet që lejohen në namaz

Veprimet që lejohen në namaz

1- Shpërthimi i të qarës, rënkimit dhe vajtimit, njësoj nëse është nga frika e Allahut apo për shkaqe tjera si rënkimi nga fatkeqësitë dhe dhimbja përderisa të mundin në mënyrë të tillë që nuk mund ta largojë. Kjo bazuar nw fjalwn e Allahut të Madhëruar: (Kur i lexohen atij ajetet e Rramanit bien në sexhde […]