Vetvrasja është mëkat i madh në fenë Islame

Vetvrasja është mëkat i madh në fenë Islame

Vetvrasja është mëkat i madh në fenë Islame Allahu i Madhëruar thotë: “Mos e vrisni veten tuaj! Vërtetë Allahu është shumë i Mëshirshëm me ju. Kush e bën këtë qëllimisht dhe tejkalon kufijtë, Ne do ta hedhim atë në zjarr flakërues, dhe kjo për Allahun është e lehtë.” (Nisa, 29-30) Pejgamberi (Paqja dhe mëshira e […]