Vlera e dergimit te salavateve

Vlera e dërgimit të salavateve

Shejh Sad bin Atik el-Atik (Allahu e ruajtë) ka thënë: Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet ia dërgoj të dërguarit të Allahut. Nëse dëshiron që të ngrihesh dhjetë shkallë, të të shkruhen dhjetë të mira dhe të të fshihen dhjetë të këqija, atëherë dërgo salavate për njeriun (krijesën) më të mirë. Sal-lAllahu ue […]