Vlera e ditës së Ashurase!

Vlera e ditës së Ashurase!

Vlera e ditës së Ashurase! Dita e ashurase është dita e dhjetë e muajit hënor Muharrem . Profeti (salallahu alejhi ue sel-lem) ka nxitur për agjerimin e kësaj dite për shkak të vlerës dhe shpërblimit të madh që kjo ditë ka tek Allahu. 1-Kjo është dita kur Allahu shpëtoi Musen dhe popullin e tij nga […]