Vlera e lutjes

Vlera e lutjes

Vlera e lutjes Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!): Lutjuni Allahut të Lartësuar dhe kërkoni prej Tij çfarë të dëshironi, sepse Ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Merrni si shembull dhe pasoni profetët e Allahut në lutjet e tyre drejtuar Allahut. A nuk po e lexoni Kuranin? Ademi alejhis-selam iu lut […]