Vlera e namazit të duhasë (paradites) dhe gjëja më e mirë që i jep Allahu robit të Vet.