Vlera e Shamit dhe pozita e dijetarëve

Vlera e Shamit dhe pozita e dijetarëve

Vlera e Shamit dhe pozita e dijetarëve Allahu Madhëruar në Librin e Tij përmend vendet e Shamit dhe vlerën e tyre tri herë. E para: I Madhëruari thotë: “I lavdëruar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij (Muhamedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (në Mekë) në Xhaminë e Largët (të Jeruzalemit), rrethinën e së […]