Vlerat e xhamisë!

Vlerat e xhamisë!

I Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “A doni t’ju tregoj për një vepër, me anë të së cilës Allahu u fshin mëkatet dhe u rrit gradat? Ata thanë: Sigurisht, o i Dërguari i Allahut! Ai tha: Përsosja e abdesit edhe në kushte të vështira, ecja e gjatë për në xhami, si […]