xhenet

A mund ti lutem Allahut që të arrijë pozitën e Profetëve (në xhenetet e amshueshme)?

A mund ti lutem Allahut që të arrijë pozitën e Profetëve (në xhenetet e amshueshme)? Pyetje: A i lejohet njeriut që t’i lutet Allahut që t’ia mundësojë atij të arrijë gradën e Profetëve (në xhenetet e amshueshme)? Shejh Abdulaziz er-Raxhihi (Allahu e ruajttë!): Nuk i lejohet njeriut të kërkojë në lutjen e tij të arrijë […]