Xhumaja në një vend ku nuk ka myslimanë.

Xhumaja në një vend ku nuk ka myslimanë.

Xhumaja në një vend ku nuk ka myslimanë. Dikush pyet: Një vëlla që banon në një nga ishujt e Greqisë dhe nuk njeh besimtarë të tjerë, çfarë mund të bëjë në lidhje me xhumanë? A mund ta falë atë me nënën dhe motrën e tij? Përgjigja: Këto janë probleme të pashmangshme që lindin nga banimi […]