Zbatimi i premtimit që bëhet në emër të Allahut

Zbatimi i premtimit që bëhet në emër të Allahut

Zbatimi i premtimit që bëhet në emër të Allahut Nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur me të – përcillet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut  – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Kush premton se do t’i bindet Allahut le t’i bindet Atij, dhe kur premton se do ta […]