Zilia lejohet vetëm në dy gjëra.

Zilia lejohet vetëm në dy gjëra.

Zilia lejohet vetëm në dy gjëra. Nga Abdullah ibn Mes’udi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Nuk lejohet zilia veçse për dy persona: Një njeri që i ka dhënë Allahu pasuri dhe ai […]