Biografi

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi. Nuk e di nga kishte ardhur… mbase ishte ngjitur mbi një mal dhe prej atje qe nisur… ose kishte zbritur në një luginë ku ruante bagëtinë. Nuk e di… por di të them se ishte i lodhur, mezi i shkulte hapat dhe me vështirësi e tërhiqte trupin e […]

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit!

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit! Kjo ngjarje flet për historinë e një fëmije të pastër si bora i cili lindi jetim, dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë në fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës. E bëri të shijonte idhtësinë duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait – Pjesa e dytë

12- Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptian, ndaj kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai i’a pranoi pendimin. 13- Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij në moshën e rinisë nga ndytësitë e injorancës

Tema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tonë (alejhi selam) nga hisja e shejtanit, dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Tema e dytë: I dërguari ynë udhëton drejt vendeve të Shamit me mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte Profetin (alejhi selam) dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli […]

Disa veçori të Shamit – Xhamia e begatë e Aksas –

Disa veçori të Shamit.  Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksas. Në Sham ndodhet xhamia e begatë e Aksas, ose ndryshe Bejtul-Makdis. Ajo gjendet në Palestinë në qytetin e vjetër “Ilija” ose ndryshe “El-Kuds” siç i thonë myslimanët, ose ndryshe “Jerusalem” siç njihet nga bota e krishterë. Emrat e xhamisë së Aksas dhe kuptimet […]

Islami në Indi – Kolonizimi i Indisë (Pjesa e tretë)

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj, ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre, mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]