Dita Xhuma

Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të medha

Transmetohet nga Selman el-Farisij radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nuk lahet ndokush ditën e xhuma, dhe pastrohet në mënyrë më të mirë që mundet, dhe i lyen flokët me vaj nga vaji i tij, apo lyhet me erë të mirë nga shtëpia e tij e më pas niset, […]

Vlera e dërgimit të salavateve

Shejh Sad bin Atik el-Atik (Allahu e ruajttë!): Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet ia dërgoj të dërguarit të Allahut. Nëse dëshiron që të ngrihesh dhjetë shkallë, të shkruhen dhjetë të mira dhe të fshihen dhjetë të këqija, atëherë dërgo salavate për njeriun (krijesën) më të mirë. Sal-lAllahu ue sel-lem ue barake alejhi! […]

A duhet të dërgojë salavate kur hatibi mbanë hutbe?

Pyetje: Kur hatibi diten e xhuma (gjate hutbes) permend te Derguarin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, a eshte detyre per namazlite te dergojne salavate per te sal-lAllahu alejhi ue sel-lem apo jo? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtte!): Po, ata dergojne salavate per te (Profetin alejhis-selam) por nuk i ngrejne zerat e tyre. Secili dergon salavat […]

Porositë e sures Kehf:

Porositë e sures Kehf: “…dhe mos shko pas atij që ia kemi shmangur zemrën nga përmendja Jonë” (që nuk e përmend Allahun) dhe është preokupuar me dynjanë dhe e ka harruar fenë dhe adhurimin e Zotit të tij “sepse çështja e tij është kotësi” veprimet e tij janë mendjelehtësi, neglizhencë dhe humbje. Ti mos i […]

A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur në lidhje me imamin që harron dhe u ligjëron njerëzve vetëm një hutbe, e pastaj fal me ta xhumanë. Ai (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigjë: Është detyrë për imamin dhe xhematin që të falin namazin e drekës (sepse namazi i tyre i xhumasë nuk saktësohet). […]

Dërgimi i salavateve për Profetin alejhis-selam

Dërgimi i salavateve për Profetin alejhis-selam Shejh Uthman el-Khamis (Allahu e ruajttë!): Prej veçorive të kësaj dite (ditës së xhuma) është dhe shtimi i dërgimit të salavateve për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhuma. Prandaj […]

Përgjegjësitë e besimtarit në jetë! Hytbe

Përgjegjësitë e besimtarit në jetë! Falënderimet i përkasin vetëm Allahut Zotit të botëve, që e nderoi birin e Ademit duke e mbartur në tokë dhe në det, dhe që e furnizoi nga të mirat e Tij, duke e vlerësuar ndërmjet shumë krijesave me mirësi të shumta. Veç të tjerash atyre që e falënderojnë u premtoi […]

Fragmente nga dita e llogarisë

Fragmente nga dita e llogarisë O rob i Allahut, ti je nisur në një udhëtim që ka një mbarim. Një udhëtim që ka filluar me dëshminë tënde para Zotit të botëve përpara se të vije në këtë dynja, ku ke dëshmuar se Allahu është Zoti yt i vetëm, i Adhuruari yt i vetëm, dhe që […]