Hadith

Një vështrim rreth hadithit që flet për fitnet (sprovat)

Një vështrim rreth hadithit  që flet për fitnet Lëvdatat dhe falënderimet i përkasin Allahut,salavatet dhe selamet janë për Profetin tonë,për familjen e tij, për shokëte  tij dhe për të gjithë  besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Transmeton Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem  ka thënë: “Paraprijini […]

Durimi ndaj zemërimit dhe varfërisë

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij),percjell duke thene: Një njeri e shau Ebu Bekrin në prezencë të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të). Në këto momente Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) habitej dhe buzëqeshte, por kur njeriu e teproi Ebu Bekri ia ktheu. Pas kësaj, Profeti […]

Vlera e banoreve te Shamit

Nga Muavije bin Furrah nga babai i tij radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur të shkatërrohen [banorët] shamit atëherë nuk do të ketë më mirësi te populli im. Do të vazhdoj një grup prej popullit tim të jenë në të vërtetën derisa ta luftojnë (vrasin) […]

Kapitulli i moralit, mirësisë dhe lidhjet mes njerëzve (5)

91. Transmetohet nga Abdullah bin Ebu Bekr nga një burrë arab i cili i tha: U ngjesha pas profetit (alejhi selam) ditën e Hunejnit dhe në këmbë kisha një palë nallane të trasha dhe i shkela këmbën profetit (alejhi selam). Profeti (alejhi selam) më gjuajti me shkopin që e mbante në dorë dhe më tha: […]

Kapitulli i moralit, mirësisë dhe lidhjet mes njerëzve (4)

61. Transmetohet nga Ebu Musa (radiallahu anhu) se profeti (alejhi selam) tha: “Allahu e lë zullumqarit (në mëkatin e vet) sa që kur ta marrë për ti dhënë ndëshkimin e merituar të mos shpëtojë, pastaj lexoi fjalën e Allahut ﴾I tillë është ndëshkimi i Zotit tënd kur i ndëshkon vendet, kur ato bëjnë padrejtësi. Vërtetë, […]

Kapitulli i moralit, mirësisë dhe lidhjet mes njerëzve (3)

41. Transmetohet nga Abdullah bin Mesud se i dërguari i Allahut ka thënë: “A t’ju tregoj ju për atë që është haram për zjarrin dhe zjarri është haram për të? Ç’do njeri i afërt (me njerëzit), i butë dhe i lehtë.” 42. Transmetohet nga Ebu Ej-jub El-ensari se tha: “A të tregoj ty për një […]

Hadithe rreth vleres se prinderve dhe miresjelljes me ta

Hadithe rreth vleres se prinderve dhe miresjelljes me ta “E pyeta te Derguarin sal-Allahu alejhi ue sel-lem: -Cila veper eshte me e dashur per Allahun? Tha: -Namazi ne kohen e tij. I thashe: -Pastaj cila? Tha: Pastaj bamiresia ndaj prinderve…” El Irua 1197 Hadith i sakte.     Trasmetohet nga Abdullah ibn Umeri radijallahu anhuma […]

Kapitulli i moralit, mirësisë dhe lidhjet mes njerëzve (2)

21. Transmetohet nga Xhabiri (radiallahu anhu) se profeti (alejhi selam) tha: “Nëse mendoni për një punë të keqe mos e bëni atë! Nëse keni zili ndokënd, mos i bëni të padrejtë tjetrit! Nëse diçka të ndjell keq, vazhdo rrugën (mos u kthe mbrapsht) dhe mbështetu tek Allahu dhe kur të peshoni, shtoni!” 22. Transmetohet nga […]