Kryesore

Gjyshi i Profetit (Abdul Mutalibi)

Gjyshi i Profetit (Abdul Mutalibi) Nuk e di nga kishte ardhur.. mbase ishte ngjitur mbi një mal dhe prej atje qe nisur.. ose kishte zbritur në një luginë ku ruante bagëtinë… Nuk e di… por di të them se ishte i lodhur, mezi i shkulte hapat dhe me vështirësi e tërhiqte trupin e tij të […]

Kjo ngjarje flet për njeriun më të mirë të njerëzimit!

KJO NGJARJE Flet për historinë e një fëmije të pastër si bora…i cili lindi jetim dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë dhe fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës dhe rrugët e saj. E bëri të shijonte idhtësinë, duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e tij. Muhamedi (alejhi selam) rritej dhe bashkë […]

FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ

PJESË NGA LIBRI ‘’FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ’’   Fjala ‘’i adhuruar’’ është përdorur edhe për epshin që ndiqet nga njeriu. Allahu i Madhëruar ka thënë: ‘’A e ke parë atë, i cili e bëri epshin e tij të adhuruar të tijin’’ (El Xhathijeh; 23) Ka thënë Katadeja(1): ‘’Ai është ai […]

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (jurisprudencë)

PASTRIMI I TOKËS SË NDOTUR (Hadithi 12 nga Libri Bulugul Meram)   12-Transmetohet nga Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të), se një beduin erdhi dhe urinoi në një pjesë të xhamisë. Menjëherë njerëzit nisën ta qortonin. Por Profeti i Zotit(Paqja qoftë mbi të) i ndaloi ata. Kur mbaroi së urinuari ,Profeti i Zotit (Paqja […]

EMRAT DHE ATRIBUTET E ALLAHUT TË MADHËRUAR

-Allahu i Lartmadhëruar e ka përshkruar veten e Tij nëpërmjet Kuranit Famëlartë dhe haditheve të Profetit (Paqja qoftë mbi të) me Emra dhe Atribute të shumtë. -Nëpërmjet këtyre Emrave dhe Atributeve besimtarët arrijnë të njohin Krijuesin e tyre. -Pohimi i këtyre Emrave dhe Atributeve,dhe pranimi i tyre ashtu siç janë përmendur në Kuran dhe në […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

Hadithi 2 Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek një […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]