Namazi

Forma e namazit të eklipsit siç e ka falur Profeti

Dielli dhe hëna janë dy shenja prej shenjave të Allahut Transmetohet nga Mahmud bin Lebid radijAllahu anhu se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Dielli dhe hëna janë dy shenja (mrekulli) prej shenjave të Allahut dhe ato nuk mbulohen për vdekjen e ndokujt apo për jetën e tij. Kur t’i shihni ato në këtë […]

Hyrja në namaz në çdo gjendje që është imami

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin tonë, Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Prej gabimeve në të cilën bien disa prej namazlinjve në namazin e tyre është edhe mos lidhja e tyre me imamin në kohën kur e gjejnë atë në ruku, në sexhde apo mes […]

Bashkimi i namazeve për nevojat e ditës.

Vepra e Profetit alejhis selam. Ibn Abbasi – radiallahu anhu – tregon: “Ka falur Profeti – alejhis selam – drekën me ikindinë bashkë dhe akshamin me jacinë bashkë, jo për shkak frike dhe as për shkak udhëtimi.” E transmeton Muslimi. Në një transmetim tjetër Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: “Ka bashkuar Profeti – alejhis selam […]

Nëse dikush vjen ditën e xhuma ndërkohë që namazi ka përfunduar…

Pyetje: Nëse dikush vjen ditën e xhuma ndërkohë që namazi ka përfunduar, por aty sheh një person të cilit i ka mbetur një rekat pa falur dhe i bashkëngjitet në namaz, si duhet ta plotësojë namazin e tij, si namaz dreke apo namaz xhumaje? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Ai duhet ta plotësojë si namaz […]

Namazi i xhenazes!

Xhenazet qe muslimani nuk e ka detyre t’ua fale namazin dhe ato qe duhet tua fale namazin (e xhenazes)? Argumentet fetare pohojne se namazi i xhenazes u falet te vdekurve prej Muslimaneve, qofshin ata te mire apo te keqinj, perderisa e keqja e tyre nuk ka arritur ne cakun e mohimit apo te berit ortak […]

Cfare eshte sexhdja e shukrit (falenderimit)?

Sexhdja e falenderimit eshte veper e pelqyer, behet nje sexhde e vetme dhe praktikohet kur te vjen nje miresi ose te largohet nje fatkeqesi. Pelqyeshmeria e saj eshte saktesuar ne praktiken e Profetit (alejhi selam) dhe shokeve te tij (radijaAllahu anhum). Ebu Bekrate (Allahu qofte i kenaqur prej tij) percjell se te Derguarit te Allahut […]

Forma e sexhdes së (shukrit) falenderimit.

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë […]

A e arrin edhe gruaja shpërblimin e 40 namazeve me tekbirin fillestar?

Pyetje: Siç është e njohur në hadith të saktë nga Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, se kush e kap tekbirin fillestar për 40 ditë, do t’i shkruhen atij dy siguri: nga hipokrizia dhe nga Zjarri ( i Xhehennemit). A e ka edhe gruaja këtë shpërblim? Përgjigje: Së pari ka një […]