LIBRA PDF

Rezultati i diturise eshte vepra.Shkarko librin pdf

Titulli i librit “Rezultati i diturise eshte vepra” Autor: Dr Abdurrezak bin Abdulmuhsin el Bedr Përktheu nga arabishtja: Jeton Bozhlani Shkarko librin pdf Rezultati i diturise

Kodi i durimit.Liber pdf

Kodi i durimit Autori: Shejhul Islam Tekijudin Ahmed bin Tejmije 661 – 728 h (1263 – 1328) Përshtati në shqip: Edmond Ajdini SHKARKO LIBRIN PDF Kodi durimit

Porosi të çmuara djalit.Liber pdf

Porosi të çmuara djalit. Imam el hafidh ebu el ferexh ibn xheuzi (551-630 h) Përshtati në shqip: Fatjon Isufi Shkarko ne celularin apo kompiuterin tuaj Porosi te çmuara djalit pdf

FLLADI I NJË MUAJI TË BEGATË

SHKARKO librin pdf per celular apo kompiuter.Kliko ne linkun. FLLADI I NJË MUAJI TË BEGATË