Njoftim

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Tur Ligjëratash

Qendra Udha e Besimtarëve njofton të gjithë besimtarët muslimanë se në kuadër të aktiviteteve fetare, që kjo qendër ndërmerr në shërbim të Fesë dhe thirrjes në Rrugë të Allahut, organizon një tur ligjëratash fetare nga data 26-31 tetor 2011 ku na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre: Shejkh Prof. Dr. Adil bin Muhamed Es-Subeji Dekan i […]

Seminari i dytë

Qendra “Udha e Besimtareve” , me lejen e Allahut, do të organizojë një Seminar të dytë me datën 15/08/2009 ditën e shtunë rreth temës: “Agjërimi i Ramazanit, rëndësia dhe rregullat e tij“. Ky Seminar do të mbahet në Muzeun Historik në Tiranë nga ora 17:30 – 20:00.

Ndërroj jetë shejhu i nderuar Abdullah ibn Abdurrahman el Xhibrin

Ndërroj jetë për tek mëshira e Allahut të Lartësuar shejhu ynë dhe dijetari ynë Abdullah ibn Abdurrahman ibn Xhibrin në orën 14:00 pas drekës ditën e hënë më datën 20/7/1430 sipas hixhretit – 13/07/2009 dhe do t’i falet xhenazja ditën e martë për namazin e drekës me datë 21/7/1420 – 14/07/2009 sipas hixhretit në xhaminë e imam Turki ibn Abdullah (në xhaminë e madhe) në Rijad dhe do të varroset në varrezat El Aued.

Seminar në Fier

. . . me datën 18/07/2009 ditën e shtunë organizon seminarin e saj të parë, ku do të jenë të ftuar teologë të kualifikuar nga e gjithë Shqipëria, me temën: “Thirrja Islame” në qytetin e Fierit pas namazit të ikindisë në orën 17:30 deri në orën: 19:30