Të Ndryshme

Thënie të arta nga Ibn Tejmije

Shejhul Islam Ibn Tejmijeh ka thënë: Kur dynden dy detyrime (vaxhibe) duke mos qenë e mundur kryerja e të dyve, atëherë do t’i jepet përparësi më të rëndësishmit prej tyre, dhe në fakt nuk do konsiderohet që e ka lënë detyrimin tjetër (atë më pak të rëndësishmin). E njëjta gjë thuhet edhe kur njeriu përballet […]

Sjellja me miqtë sipas imam Shafiut. Ky moral i humbur në këto kohë

Sjellja me miqtë sipas imam Shafiut. Ky moral i humbur në këto kohë

Junus bin Abdul Eala ka thënë: Një ditë prej ditësh Shafi`iu (Zoti e mëshiroftë) më tha mua:O Junus! nëse të vjen ndonjë lajm i pakëndshëm në lidhje me mikun tënd kundrejt teje, ki kujdes, mos u ngut të sillesh ndaj tij me armiqësi,shkëputje të miqësisë, duke e zhdukur bindjen e sigurtë me dyshime.Përkundrazi takoje dhe thuaji:Më ka arritur një lajm i tillë prej teje. Bëj kujdes që të mos e përmendësh emrin e lajmëtarit. Nëse ai e mohon, atëherë thuaji:Ti je më i besueshëm dhe më me integritet tek unë.
Mos shto asgjë më shumë se kaq.

Gënjeshtra e 1 prillit

Shejkh Muhammed ibën Salih El-Uthejmijn (Allahu e mëshiroftë) u pyet: A lejohet gënjeshtra e atij që bën shaka, d.m.th. gënjeshtra me shaka? Përgjigjia: Gënjeshtra nuk lejohet as me shaka dhe as seriozisht, sepse është prej veseve të ulëta, me të cilat nuk cilësohet askush tjetër përveç hipokritëve. Është për të ardhur keq që dëgjojmë nga […]

Detyrimet e robërve ndaj Allahut të madhëruar dhe të Dërguarit të Tij

E drejta e Allahut ndaj roberve te Tij Allahu subhanehu ue teala (i Pa te meta e i Lartesuar) i krijoi krijesat vetem qe ta adhurojne Ate (te vetem e te pashok): “Dhe Unë (Allahu) nuk i krijova xhindet dhe  njerëzit, veçse që ata duhet të më adhurojnë vetëm Mua.”{Dharijate, 56} “Dhe me të vërtetë […]

Çfarë është sinqeriteti

Ebu Uthman Seid bin Ismaili ka thënë: “Sinqeriteti i vërtetë është të harrosh shikimin e njerëzve, sepse je i zënë me shikimin drejt Allahut. Sinqeriteti është që me zemrën tënde, fjalën tënde dhe veprimet e tua, të kërkosh të arrish kënaqësinë e Allahut dhe të kesh frikë dënimin e Tij, duke qenë i bindur plotësisht […]

Telegrami i shejh Abdulaziz bin Bazit drejtuar udhëheqësit Sirian

Në fillim të vitit 1980 g shejh Ibn Bazi në statusin e Kryetarit të Bordit të Lartë drejtues të Universitetit Islamik në Medineh i drejtoi këtë mesazh udhëheqësit të sistemit sirian të asaj kohe, i cili ishte pjellësi i birit të tij biologjik dhe ideologjik. Në të thuhej:
Bordi i Lartë drejtues i Universitetit Islamik, i mbledhur në Medineh, me praninë e dijetarëve të Botës Islame,elita e mendimtarëve të kësaj bote, po ndjek me shqetësimin më të madh atë që ka ndodhur dhe po ngjet në Sirinë muslimane:Ekzekutime, torturime, përndjekje e muslimanëve të cilët kërkojnë gjykimin me ligjin e Allahut në shoqërinë ku jetojnë. E gjithë kjo në kuadrin e ngjarjeve të ndodhura në qytetin Haleb e cila u përcoll nga kanalet mediatike dhe mediat e shkruara arabe apo botërore, nën mbulimin e rreptë të partisë në pushtet.Këto ngjarje të cilat vijnë si pasojë e vuajtjeve dhe vështirësive që vuajnë pjesa dërrmuese e popullsisë, si pasojë e përdhosjes së vlerave në të gjitha fushat e jetës, në mënyrë të vazhdueshme cdo ditë

Uji i zemzemit në trajtimin e dijetarëve

Uji i zemzemit në trajtimin e dijetarëve

Transmetohet nga Ezrakiu në librin Ahbaru Mekeh 2/45 se Dahaku (tabi`ini), Allahu e mëshiroftë ka thënë: Më është përcjellur se ngopja me ujin e zemzemit të shërben si pastrim nga nifaku dhe të largon dhimbjen e kokës.

Transmetohet në Musanefin e Abdurrezakut 5/117 nga Uehb bin Munebih rahimehullah se ai ka thënë:Pasha Atë që ka në dorë shpirtin e Uehbit, cdokush që i drejtohet ujit të zemzemit dhe pi prej tij derisa ngopet, patjetër do i shërbejë si shërim duke e kuruar nga ndonje sëmundje.

Është vërtetuar në sahihun e Muslimit në lidhje me pranimin e Islamit të Ebu Dherrit radijallahu :Ai erdhi në Meke për të pranuar Islamin, qëndroi në të tridhjetë ditë në Mesxhidul Haram.Profeti salallahu alejhi ue selem e pyeti: “Si ushqeheshe gjatë kësaj kohe? Ebu Dherri radijallahu anhuntha: Nuk kisha ushqim tjetër përvec ujit te zemzemit,madje u shëndosha, dhe nuk e ndjeja aspak urinë.Profeti salallahu alejhi ue selem tha: “Ai është ujë i begatë, është ushqim ushqyes”. Ibnul Ethiri në librin e tij en-Nihajeh 3/125 ka thënë:Kuptimi i hadithit është se njeriu ngopet me ujë zemzemi ashtu sic ngopet me ushqim.

El Menauij në librin e tij Fejdul Kadijr 5/404 në shpjegim të hadithit: “Uji i zemzemit shërben për atë qëllim që pihet” , ka thënë: Uji i zemzemit është uji më i zgjedhur, më i begati dhe më i dashuri.Kjo sepse Allahu e zgjodhi si shkak për shuarjen e etjes dhe mjet ndihmues për djalin e Ibrahimit, të zgjedhurit të Tij, dhe në këtë mënyrë ngeli mjet ndihmës për të tjerët pas tij.Kush pi prej tij me sinqeritet e gjen atë ndihmë.Shumë nga dijetarët e pinin me qëllime të ndryshme dhe i arrinin ato që kërkonin.el Hakijmi ka thënë:Kjo u ndodh robërve të Allahut sipas nijeteve dhe qëllimeve të tyre.Sufjan eth-Theurij ka thënë:Rukjet dhe duatë janë në varësi të qëllimit (pra e japin efektin duke qenë të varura nga sinqeriteti) sepse nijeti e bën robin të arrijë atë që kërkon.Nijetet janë në varësi të pastërtisë së zemrave dhe përpjekjes së tyre në udhëtimin drejt Zotit.Prandaj ai që pi nga zemzemi vlerësohet sipas këtij parimi.

Me çfare fillohet në kërkimin e dijes?

Shejhu i nderuar Salih Ali Shejh u pyet:
Une jam nje person qe kam deshire te kerkoj diturine, ashtuqe te jem i dobishem dhe per te tjeret,por problemi im eshte se une e harroj ate qe mesoj, duke mos e mbajtur dot te memorizuar.Me cfare me keshilloni? Allahu u shperblefte me te mira.
Pergjigje:Elhamdulilah, e me pas:
Njerezit i perkasin niveleve te ndryshme ne kerkimin e diturise, sepse jo cdokush qe e kerkon diturine mund te shnderrohet ne memorizues te cdo gjeje qe ai degjon, por le te mesoje ate qe mundet, sepse vete dituria merret hap pas hapi,pak e nga pak.