Të Ndryshme

A e pranon feja atë që njihet si “bidat i mirë”?

Pyetja e dytë: A e pranon feja atë që njihet si “bidat i mirë”? Përgjigjja: Jo, në fenë Islame nuk ka diçka që njihet si bidat i mirë pasi nuk ka hapësirë për plotësim, duke u bazuar në fjalën e Allahut që thotë: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ […]

Ç’kuptojmë me bidat (risi) në fe?

Pyetja e parë: Ç’kuptojmë me bidat (risi) në fe? Përgjigjja: Bidati (sajesa) në fe është të shtuarit e diçkaje, e cila nuk është prej saj apo të hequrit e diçkaje që i përket asaj. Duke refuzuar risitë që idhujtarët kishin bërë në emër të Allahut, Allahu i Lartësuar thotë: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ […]

Cilat janë kriteret e një vepre që ajo të pranohet tek Allahu?

Pyetja e katërt: Cilat janë kriteret e një vepre që ajo të pranohet tek Allahu? Përgjigja: Kriteret bazë që një vepër të jetë e pranuar tek Allahu janë tre: Besimi, sinqeriteti dhe ndjekja e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem). Besimi në Allahun Një dhe të Vetëm ose veçimi i Allahut në adhurim duke i besuar […]

Kur do të ngrihen muslimanët?

  Pyetja e pestë: Kur do të ngrihen muslimanët? Përgjigjja: Muslimanët do të ngrihen vetëm kur t’i kthehen leximit, kuptimit dhe zbatimit të Librit të Zotit të tyre të cilin ua ka zbritur t’a zbatojnë në dritën e sunetit të Profetit të tyre (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!). Kur të angazhohen në […]

Çfarë të bëjmë nëse ka mosmarrëveshje mes nesh?

Pyetja e gjashtë: Çfarë të bëjmë nëse ka mosmarrëveshje mes nesh? Përgjigja: Të kthehemi tek Libri i Allahut dhe suneti i saktë profetik, ashtu siç na ka porositur edhe Allahu i Lartësuar në Kuran ku thotë: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾  [النساء:59[ […]

A lejohet t’i japim përparësi fjalës së dikujt tjetër në vend të fjalës së Allahut?

Pyetje: A lejohet t’i japim përparësi fjalës së dikujt tjetër në vend të fjalës së Allahut dhe fjalës së të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)? Përgjigja: Jo, nuk lejohet t’i jepet përparësi fjalës së dikujt tjetër në vend të fjalës së Allahut dhe fjalës së të Dërguarit të Tij (sal-lAllahu alejhi […]

A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

Pyetja: A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit? Përgjigja: Jo, nuk është e mjaftueshme që të bazohemi vetëm në Kuran dhe të lihet mënjanë hadithi, pasi rëndësinë e sunetit e ka sqaruar vetë Allahu i Lartësuar duke thënë: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ […]

Sa i rëndësishëm është zbatimi i haditheve të sakta?

Pyetja: Sa i rëndësishëm është zbatimi i haditheve të sakta? Përgjigja: Të zbatuarit e porosive të ardhura në hadithet e sakta është vaxhib (obligim), bazuar në fjalën e Allahut që thotë: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾]  الحشر: 7] “Atë që ua jep (porosi) i Dërguari […]