Tezkije

Nga fjalet me te bukura te Aliut (r.a.)

Nga fjalet me te bukura te Aliut radijallahu anhu:
1)Ndershmeria eshte stolia e mendjes se shendoshe
2)Nese dikujt i persoset logjika, i pakesohen fjalet
3)Vlera e cdo njeriu eshte te veproje ne ate qe di te beje me mire
4)Habitem se si dikush mund t`i humbase shpresat per sa kohe qe me vete ka istigfarin(kerkimin e faljes tek Allahu)
5)Vepra me e mire eshte ajo ne te cilen ti e mund vetveten (cytjen penguese per te mos e bere)

Titujt dhe ngritjet e pamerituara

Shejh Bekr Ebu Zejdi rahimehullah ka thene:Ashtu sic dukuria e xherhit qe po perjetojme eshte akuzimi dhe ofendimi padrejtesisht, ashtu po hasemi me cmimet e pamerituara te ekselences, te cilat qe te dyja e prishin moralin, sjellin mashtrimin e vetvetes dhe ngritjen lart ne menyre te pamerituar, duke bere qe te mashtrohen te paditurit pas disa njerezve qe i demtojne ata ne fene dhe dunjane e tyre

Urtësi dhe Këshilla

Atij që nuk i bëjnë sytë dobi, as veshët nuk i bëjnë dobi. Ndërmjet Allahut dhe njeriut ka një perde dhe po ashtu edhe ndërmjet njeriut dhe njerëzve të tjerë ka një tjetër perde. Ai që gris perden që ka ndërmjet tij dhe Zotit, edhe Zoti do t’i grisë atij perden që ka ndërmjet tij […]

Dhjetë shkaqe që robi mund të ruhet me to prej shejtanit.

Njeriu mbrohet nga shejtani, dhe e largon sherrin e tij si dhe ruhet prej tij duke plotësuar dhjetë shkaqe: 1-      Duke i kërkuar mbrojtje Allahut prej shejtanit. Allahu i Lartësuar thotë: “E nëse të ngacmon ndonjë cytje prej shejtanit kërko mbrojtje nga Allahu, vërtetë Ai është Dëgjues, i Ditur”. Transmetohet në sahihun e Buhariut nga […]

Shfrytëzimi i kohës dhe gjendja e kësaj bote

Kjo botë gjithmonë është në largim dhe çdo gjë në të është mësim. Dielli që lind herët në mëngjes e në mbrëmje fshihet dhe largohet të kujton njeriun që vjen në këtë jetë jeton dhe në fund shuhet. Hëna që fillimisht duket e re dhe e vogël, shtohet e plotësohet por në fund pakësohet duke u kthyer si një degë e tharë hurme. E njëjta ndjesi ndodh me muajt, njeriu sheh muajt qe do ti vijne duke thënë: Ky është muaji i dymbëdhjetë dhe për ramazanin kanë ngelur edhe tetë muaj sa larg janë ato!? Por pa e ndjerë ato kalojnë menjëherë sikur të ishin një orë e ditës.

Kështu ndodh me jetën e njeriut, i cili e sheh vdekjen shumë larg por papritur vëren se filli i shpresës këputet dhe cdo gjë ndërpritet.

Shpeshherë i mban të tjerët në tabut, i mbulon me dhe, pastaj mediton: Kur do vijë rradha ime? Kur do të përfundoj në këtë gjendje? Kur ja, vdekja sapo e ka vizituar dhe i duket sikur ka jetuar një paradite ose një mbrëmje. Këto fjalë i them të shtyjë veten dhe vëllezërit e mi në shfrytëzimin e kohës dhe të mos humbim asnjë cast pa e ditur se cfarë kemi fituar prej saj. Të pyesim veten a i jemi afruar Allahut me adhurime? Apo qëndrojmë në vendnumëro? Si do vejë puna jonë? Tu biem gjërave mbrapa para se të mbarojë koha, eh sa afër që është ahireti me dunjanë.

Ebu Bkeri radiAllahu anhu gjithmonë recitonte vargje të një poezie që thoshte:

Në shtëpitë tona vdekja do na vijë, ajo është më afër se lidhësat e këpucëve.

Kurthet e Shejtanit

Shejtani shikon që ta urdhëroj njeriun për të bërë gjynahe, ia zbukuron ato atij si dhe e nxit në to. Ai e bën njeriun që t;i shikojë gjynahet prandaj ruajtja prej tij është që njeriu ta bëjë armik atë, të ruhet në mënyrën më të mirë prej tij, të jetë syçelur dhe vigjilent, si dhe të ketë kujdes nga gjërat që armiku i tij kërkon prej tij kur ai është i pavëmendshëm. Shejtani kërkon që ta pengojë njeriun me njërën prej shtatë pengesave të tij, disa prej këtyre pengesave janë më të rënda se disa të tjera, si dhe shejtani nuk zbret nga pengesa më e rëndë tek pengesa më e lehtë se ajo vetëm nëse tregohet i pamundur që ta plotësoj pengesën më të rëndë.

Pengesa e parë: mundohet që ta pengojë njeriun duke e bërë që ta mohojë Allahun dhe fenë e Tij, ringjalljen, cilësitë e Tij të larta si dhe të mohojë atë që iu shpall të dërguarve.

Nëse ai e arrin këtë prej njeriut atëherë ftohet zjarri i armiqësisë që ka ndaj tij dhe rehatohet.

Pengesa e dytë: është pengesa ë risive apo bidateve në fe. Ky bidat ose do të jetë që të besojë të kundërtën e asaj për të cilën janë dërguar Pejgamberët e që për të janë zbritur Librat ose do të jetë në adhurimin e Allahut me atë që ai nuk ka urdhëruar, si gjendet dhe mënyrat e shpikura në fe prej të cilave Allahu nuk pranon asgjë prej tyre. Në të shumtën e rasteve këto dy llojet e bidateve janë të lidhura me njëra-tjetrën e rradhë mund të ndodhi që të ndahen, siç kanë thënë disa: Bidati i fjalëve u martua më bidatin e punëve; kurse dhëndri ishte i preokupuar me dasmën, e nuk ishte për tu çuditur kur fëmijët që lindën prej imoralitetit u shpërndanë në vendet Islame, e prej tyre ankohen njerëzit dhe vendet tek Allahu i Lartësuar.

Shejhu ynë (Ibn Tejmije) ka thënë: u martua mohimi i vërtetë me bidatin e shthurur dhe lindi prej tyre: humbja e dynjasë dhe e ahiretit.

Histori në lidhje me shkopin e Umerit radijallahu anhu .

Histori në lidhje me shkopin e Umerit radijallahu anhu .
Këto janë disa histori në lidhje me shkopin e Umerit radijallahu anhu për të cilin esh-Shabij ka thënë: Shkopi i Umerit radijallahu anhu ishte më autoritar se sa shpata e Haxhaxhit1.
1) Transmetohet nga Uehb bin Zejdi se në Medine ishte një person që tallej pa masë. Ky njeri e divorcoi gruan e tij njëmijë herë(me fjalën njëmijë). Ia paraqitën këtë rast Umerit radijallahu anhu .Personi u justifikua duke thënë se po bënte shaka. Umeri e goditi me shkopin dhe i tha: Duhet të të mjaftonin tre herë (divorc).
(Përmendet në librin Kenzul umal duke iu referuar Musanefit të Abdurrazakut, es-Suneh të Ibn Shahinit dhe es-Sunenul Kubra të Bejhakiut.
2) Transmetohet nga Musa bin Halef se Umeri radijallahu anhu kaloi pranë një burri i cili po fliste me një grua në cep të rrugës. Umeri radijallahu anhu e goditi me shkop. Ai tha: O prijësi i besimtarëve! Ajo është gruaja ime. Umeri radijallahu anhu tha: Pse nuk ke ndaluar diku ku shihesh nga njerëzit?!
(Përmendet në librin Kenzul umal duke iu referuar librit Mekarimul ahlak të el Haraiti)
3) Transmetohet nga Ebu Amr esh-Shejbanij se ishte një person që quhej Dehr. Umerit radijallahu anhu i erdhën lajme se ky person agjëronte gjatë gjithë kohës. Atëherë Umeri radijallahu anhu e goditi atë me shkop dhe i tha: Ha o Dehr!
(Transmeton Ibn Ebi Shejbeh)

Shkaqet që ndihmojnë në largimin dhe braktisjen e mëkateve

Shkaqet që ndihmojnë në largimin dhe braktisjen e mëkateve

Nga thëniet e imamit Ibnu Kajjimil Xheuzijeh në librin e tij Tarikatul hixhratejn dhe babus-seadetejn

Durimi ndaj gjynahut, mund të arrihet me shkaqe të ndryshme, prej tyre përmendim:

1) Njohja e robit rreth shëmtisë së mëkatit,poshtërsisë dhe ultësisë së tij, duke qenë i bindur se Allahu e ka ndaluar për të ruajtur dhe mbrojtur njeriun nga gjërat e ulëta dhe të pahijshme, ashtu sic e mbron prindi i dhembshur fëmijën e tij nga gjërat e dëmshme. Ky shkak e nxit njeriun e llogjikshëm që ta braktisë mëkatin edhe nëse nuk i shoqërohet me kërcënimin për dënim.

2) Ndjesia e të pasurit turp nga Allahu. Robi kur bindet për shikimin e Zotit të tij mbi të dhe pozitën e Tij mbi të, duke qenë i publikuar vizualisht dhe akustikisht para Atij që është i cilësuar me cilësinë e turpit, patjetër që duhet të ndjejë turp për të mos rrezikuar zemërimin e Tij.
3) Marrja në konsideratë e mirësive dhe begative që Allahu i jep robit të Tij, duke ditur se mëkatet i zhdukin mirësitë, sa herë që njeriu mëkaton i eleminohet një mirësi në varësi të madhësisë së mëkatit, e nëse pendohet i kthehet ajo mirësi apo dicka e ngjashme, ndërsa nqs këmbëngul në mëkatin e tij nuk i kthehet ajo e mirë e larguar. Në këtë mënyrë mëkatet vazhdojnë t`i largojnë të mirat e tij, saqë ndoshta ia largon të gjitha të mirat, duke mos harruar që e mira më e madhe e njeriut është besimi: “ Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa të ndryshojnë vetet e tyre” (er-Rad 11). Psh mëkati i zinasë, i vjedhjes, i pirjes së alkolit, grabitjes, i largojnë mirësitë e robit. Dikush nga selefët ka thënë: Kam bërë një mëkat, ndaj mu pengua namazi i natës për një vit rradhazi. Një tjetër ka thënë: Kam bërë një mëkat dhe për atë më është penguar kuptimi i Kuranit.

Në lidhje me këtë është thënë poezia:

Nëse je në një mirësi mirëmbaje atë sepse mëkatet i shuajnë mirësitë

Pra, në konkluzion themi se mëkatet janë zjarri që djeg mirësitë ashtu sic zjarri djeg drutë.

E lusim Allahun që të na ruajë nga zhdukja e mirësive dhe nga ndryshimi i selametit.