Mësime të Rëndësishme për Popullin e Thjeshtë

Falënderimi i takon vetëm Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi robin dhe të dërguarin e Tij, Muhamed, mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij dhe ata që e ndjekin atë deri në Ditën e Gjykimit.

Këto janë pak fjalë rreth sqarimit të disa çështjeve mbi fenë Islame, të cilat duhet t’i njohë masa e gjerë e popullit. Lus Allahun që ky libërth t’iu bëjë dobi muslimanëve dhe ta pranojë prej meje këtë vepër! Ai me të vërtetë është Bujar me bujari të Pakufishme.

— Abdulaziz bin Abdilah bin Baz

Shkarko Librin në PDF

Dosje: ,

Loading...