Tezkije

Porosi nga shejh Uthejmini për Ramazanin!

Kemi hyrë në 10-shen e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na e rregullojë të parën dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, dhe sa […]

Kur të vdesësh mos u shqetëso!

Kur të vdesësh mos u shqetëso! Mos u shqetëso e as mos u brengos per trupin tënd tashmë të tretur, sepse Muslimanët do t’a kryejnë atë që u kërkohet: Rrobat do t’i zhveshin nga trupi, xhenazen tënde kanë për t’a larë, do të qefinosin dhe do të nxjerrin nga shtëpia për tek vendi yt i […]

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote?

Kush është sihariqi që i jepet besimtarit në jetën e kësaj bote? Dhe kush është sihariqi që i jepet besimtarit të devotshëm në jetën e përtejme? Allahu thotë: ”Atyre u takon sihariqi në këtë jetë dhe në jetën tjetër” D.M.TH. Për ta janë dy sihariqe, një sihariq në këtë jetë dhe një tjetër në jetën […]

Secili le të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen!

Secili le të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen! Falënderimet dhe lavdatat janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Dëshmoj se nuk e meriton askush tjetër adhurimin me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e pa shok, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimi i […]

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Çfarë dini për vdekjen?

Çfarë dini për vdekjen? Dijetarët kanë folur në lidhje me vdekjen…në lidhje me dispozitat e saj siç janë dispozitat e larjes (së xhenazes) qefinit, groposjes dhe gjërave që vijojnë pas saj. Të gjitha ato janë realitete drithëruese, të frikshme. E para nga ato është varri i cili është dhe më i llahtarshmi. Imam Ahmedi ka […]