Hadith

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine?

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine? Përgjigje: Falenderimet i takojnë Allahut! Gjëja e parë që dihet se Profeti (paqja e Zotit qoftë mbi të) ka folur dhe ka porositur njerëzit me të mbërritur në Medine, ishin fjalët: “O njerëz! Përhapeni selamin, ushqeni nevojtarët, faluni […]

A keni dëgjuar për historinë e floktares së vajzës së Faraonit?

A keni dëgjuar për historinë e floktares së vajzës së Faraonit? Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Në natën në të cilën unë u morra në udhëtimin e Natës (Isra) ndjeva një aromë të këndshme. Unë thashë: O […]

Origjina e Teshehudit!

Falënderimi i takon Allahut! Ajo që përmendet në pyetje lidhur me ekzistimin e një historie që flet për origjinën e teshehudit dhe se ajo ka ndodhur gjatë ngritjes së Profetit tonë (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) në qiell (Miraxh), është diçka për të cilën nuk ka asnjë bazë në Islam. Dijetarët e […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

Hadithi 2 Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Allahu Ebu Musa (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) tregon: I dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Mesazhit me të cilin më ka dërguar Alllahu, është si ai njeriu që shkoi tek një […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

Shembulli im dhe shembulli i profetëve para meje Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Bëj mirë se mirë do të gjesh.

Bëj mirë se mirë do të gjesh. “I tha Hadixhes pasi ia tregoi lajmin: ‘U frikësova për veten’. E ajo i tha: ‘Kurrsesi (mos u frikëso)! Pasha Allahun nuk të trishton ty Allahu kurrë! Sepse ti: i mban lidhjet farefisnore, e ndihmon atë që është i varur nga të tjerët, i jep atij që s’ka, […]