Hadith

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote, ishin: “O Allah, (me) shoqërinë më të lartë.” Ky është titulli që Buhariu i dha një kapitulli […]

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit?

Çfarë nënkuptohet me prangosjen e shejtanëve në muajin e Ramazanit? Falënderimi i takon Allahut! Buhariu (1899) dhe Muslimi (1079) transmetojnë nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Kur të vijë muaji i Ramazanit, dyert e Xhenetit hapen, dyert […]

Histori e bukur dhe mbreslënëse e hyrjes në Islam të Selman Farisiut (Persianit)

Historia se si Selman el-Farisi (Allahu qoftë i kënaqur me të) hyri në Islam! Selmani ishte zjarrputist (Zoroastrian), pastaj u bë i krishterë dhe në fund u bë musliman. Kjo ndodhi pasi ai kishte takuar një numër murgjish të krishterë, i fundit prej të cilëve ishte njeri i drejtë dhe kishte njohuri për Profetin e […]

A e keni lexuar ndonjëherë këtë hadith madhështor?

Bera Ibën Azib (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell duke thënë: Dolëm me Profetin (salAllahu alejhi ve sel-lem) për të marrë pjesë në varrimin e njërit prej Ensarëve. Kur arritëm tek varri para se ai të varrosej, i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) u ul (përballë Kiblës) dhe ne u ulëm rreth […]

Mendimi pozitiv për Allahun

Mendimi pozitiv për Allahun Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Të mendosh pozitivisht për Allahun e Lartësuar është një adhurim i madh zemre, por shumë njerëz nuk e kanë kuptuar këtë ashtu siç duhet. Ne do të mundohemi të shpjegojmë pikëpamjen e Ehli Sunetit dhe Xhematit në lidhje me këtë akt adhurimi, dhe të shpjegojmë […]

Vlera e dijes

Vlerat e diturisë dhe çfarë lidhet me të. Allahu i Madhëruar i nxjerr në pah vlerat e diturisë, duke thënë: “Thuaj: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?”[1] Gjithashtu ka thënë: “Allahu do t’i ngrejë në gradë (dhe shkallë) ata prej jush që besuan dhe që u është dhënë dituria.”[2] […]

Shami dhe besimtarët e krishterë

Shami dhe besimtarët e krishterë. (Vijim i temës: Shami është vendi i besimit)  Të krishterët janë pasuesit e Isait -alejhi selam, profetit të fundit të Beni Israilëve i cili u dërgua tek ata për rregullimin e gjendjes pas përkeqësimit të saj. Koha pas Sulejmanit -alejhi selam- dhe para dërgimit të Isait -alejhi selam- ishte kohë […]

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine?

Cila ishte porosia e parë e Profetit (paqja e Zotit qoftë mbi të!) kur mbërriti në Medine? Përgjigje: Falenderimet i takojnë Allahut! Gjëja e parë që dihet se Profeti (paqja e Zotit qoftë mbi të) ka folur dhe ka porositur njerëzit me të mbërritur në Medine, ishin fjalët: “O njerëz! Përhapeni selamin, ushqeni nevojtarët, faluni […]