Hytbe

Njohje me fenë Islame

Javën e kaluar kemi folur rreth dijes dhe vlerës së saj, dhe kemi thënë se e gjithë dija e dobishme e Kuranit dhe Sunetit kthehet tek tri aspekte të rëndësishme: Njohja e Allahut, njohja e fesë Islame dhe njohja e Profetit ﷺ. Çdo dije e fesë tonë është njohje me Allahun, ose njohje me Profetin […]

Urdhëri për të adhuruar Allahun

Gjëja e parë që i mësohet muslimanit është arsyeja e ekzistencës së tij në këtë botë, arsyeja pse Allahu e ka krijuar. Cilindo nga ne po t’a pyes dikush se pse na ka krijuar Allahu, e di përgjigjen: Allahu na ka krijuar për t’a adhuruar Atë dhe për të mos adhuruar askënd tjetër përveç Tij, […]

HYTBE: Sëmundja dhe Ilaçi – HIPOKRIZIA (Salih Taha Ebu Islam)

NIFAKU – HIPOKRIZIA Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje shprehim pendesën për mëkatet tona! E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga ligësia e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat e punëve tona të këqija! Atë që Allahu e udhëzon […]

Shenja e dytë e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e dytë – Çarja e hënës në kohën e profetit Muhamed -alejhi selam- Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ “U afrua ora e fundit dhe u ça hëna. * Ata kur shohin ndonjë mrekulli thonë; magji e vazhdueshme.”[1] Imam Ibn Rexhebi -Allahu […]

Shenja e parë e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e parë Dërgimi i profetit të fundit Muhamedit -alejhi selam- Allahu i Madhëruar ka caktuar në caktimin e Tij të hershëm se në këtë botë njerëzore do të dërgojë profetë për t’i orientuar dhe udhëhequr njerëzit në rrugën e drejtë, siç edhe ka caktuar se bota e tyre një ditë do të marrë fund […]

El Gafleh – Shkujdesja

El Gafleh (Shkujdesja)  Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e humb, dhe kë e lë në humbje s’ka kush që e udhëzon në udhën e drejtë. […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Hytbe: Oguri i keq i gjynaheve

Oguri i keq i gjynaheve  Hytbja e parë: Çdo lavd dhe falënderim i takon Allahut, të Butit, Falësit të gjynaheve dhe Pranuesit të madh të pendimit, që është i ashpër në ndëshkim. E lavdëroj dhe i jam mirënjohës Atij që është i përsosur e që gjithmonë njihet për të mirat e pashtershme dhe bujarinë e […]