Hytbe

Hytbe – Moralet e larta

Moralet e Larta Në hutben e kaluar kemi folur për pozitën dhe të drejtat e gruas dhe burrit në Islam, dhe se si duhet të jetë sjellja e burrit me gruan dhe e gruas me burrin. Në këtë hutbe do të flasim për sjelljen dhe moralin në përgjithësi në të gjitha situatat. Morali, siç thonë […]

Hytbe – Në këtë ajet përmblidhet i gjithë udhëtimi ynë

“Çdo shpirt do t’a shijojë vdekjen. Shpërblimet do t’u plotësohen vetëm në Ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet ai ka fituar (gjithçka që mund të dëshirohet), ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese.” Ky ajet përmban katër fjali dhe kërkohet prej nesh që të meditojmë […]

Hytbe – Vepra më e mirë është namazi

Vepra më e mirë është namazi Prej kthesave më të mira që mund të bëjë njeriu në jetë është të fillojë faljen e namazit, sepse vepra më e mirë dhe më e rëndësishme në Islam është falja e namazit. Trasmetohet nga Abdullah ibn Mesudi (radiAllahu anhu) se Profeti ﷺ është pyetur: Cila është vepra më […]

Hutbe – Obligueshmëria dhe vlerat e Teuhidit

Teuhidi Në hutben e sotme do të flasim rreth gjësë më të rëndësishme në Islam, obligimit më të madh, Teuhidit. Teuhidi është njësimi i Allahut në adhurim d.m.th. adhurimi i Allahut dhe mos adhurimi i askujt tjetër përveç Tij. Obligueshmëria e Teuhidit Adhurimi i Allahut dhe mos adhurimi i askujt tjetër përveç Tij është arsyeja […]

Hutbe – Haku i fqinjëve

Haku i fqinjëve Allahu i Lartësuar thotë: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا “Adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk Atij asgjë (mos adhuroni përveç Tij asgjë), […]

Hutbe – Mbajtja e lidhjeve farefisnore

Mbajtja e lidhjeve farefisnore. Pasiqë kemi folur në hutben e kaluar për hakun e prindërve, në hutben e kësaj jave do të flasim për mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është nevojë e natyrshme për njeriun, domosdoshmëri shoqërore, gjë që e kërkon natyra e pastër njerëzore. Me anë të lidhjeve farefisnore njeriu gjen […]

Të drejtat e prindërve

Të drejtat e prindërve! Në javët e kaluara kemi folur rreth njohjes me Allahun dhe të dërguarin e Tij, hakun e tyre ndaj nesh dhe obligimet që kemi ndaj tyre. Pasi kemi sqaruar të drejtat e tyre është radha të flasim për drejtën e dikujt tjetër të cilin Allahu e ka renditur direkt pas hakut […]

Hutbe – Njohje me profetin Muhamed ﷺ

Në javët e kaluara kemi folur shkurtimisht rreth dijes, vlerës së saj dhe bazat e dijes Islame të cilat janë; njohja e Allahut, njohja e fesë Islame dhe njohja e Profetit ﷺ. Kemi folur rreth njohjes së Allahut dhe njohjes së fesë Islame, ndërsa sot do të flasim shkurtimisht rreth njohjes së Profetit ﷺ. Profeti […]