Hytbe

HYTBE: Sëmundja dhe Ilaçi – NIFAKU – HIPOKRIZIA (Salih Taha Ebu Islam)

NIFAKU – HIPOKRIZIA   Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje i shprehim pendesën për mëkatet tona! E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga ligësia e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat e punëve tona të këqija! Atë që Allahu […]

Shenja e dytë e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e dytë Çarja e hënës në kohën e profetit Muhamed -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar në Kuran thotë: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ “U afrua ora e fundit dhe u ça hëna * Ata kur shohin ndonjë mrekulli, thonë: magji e vazhdueshme”[1]. Imam Ibn Raxhebi -Allahu […]

Shenja e parë e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Shenja e parë Dërgimi i profetit të fundit Muhamedit -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar ka caktuar në caktimin e Tij të hershëm, se në këtë botë njerëzore do të dërgojë profetë për ti orientuar dhe udhëhequr njerëzit në rrugën e drejtë, siç edhe ka caktuar se bota e tyre një ditë do të marrë […]

El Gafleh (Shkujdesja)

El Gafleh (Shkujdesja)   Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e humb dhe kë e lë në humbje, s’ka kush që e udhëzon në udhën e […]

Vështrim mbi suren El Kehf

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit Të nderuar besimtarë! Profeti ynë – sal lall llahu alejhi ue sel lem – na ka porositur që ditën e xhuma – në mes të punëve të tjera që ka kjo ditë e veçantë – duhet të lexojmë edhe suretul Kehf (kapitulli i shpellës, aty ku u strehua […]

Hytbe: Oguri i keq i gjynaheve

Oguri i keq i gjynaheve  Hytbja e parë: Çdo lavd dhe falënderim i takon Allahut, të Butit, Falësit të gjynaheve dhe Pranuesit të madh të pendimit, që është i ashpër në ndëshkim. E lavdëroj dhe i jam mirënjohës Atij që është i përsosur e që gjithmonë njihet për të mirat e pashtershme dhe bujarinë e […]

Ai ishte njeriu më i mirë në moral dhe në fizionomi

vijon nga pjesa e parë: Cilësitë e Profetit (alejhi selam) dhe prejardhja e tij E treta: Ai ishte njeriu më i mirë në moral dhe në fizionomi Për moralin e tij të lartë, mjafton si dëshmi, fjala e Allahut të Madhëruar që thotë: “Me të vërtetë ti je në një gradë të lartë të moralit.” (Kalem, […]

Cilësitë e Profetit (alejhi selam) dhe prejardhja e tij (Pjesa e parë)

Allahu i Madhëruar thotë: Muhamedi është i Dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sexhde, duke kërkuar dhuntinë dhe kënaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sexhdes. Ky është përshkrimi i tyre në […]