Edukatë

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

Detyrat e muslimanit ndaj jomuslimanit

Së pari: Muslimani duhet ta ftojë jomuslimanin të besojë Allahun. Ai duhet të përpiqet sa të mundet t’i tregojë realitetin e fesë islame sipas njohurive që zotëron, sepse një vepër e tillë konsiderohet si bamirësia më e lartë. Thirrja për tek Allahu është bamirësia më e madhe që muslimani i dhuron bashkë-atdhetarit të tij apo […]

Atë ditë do të pyeteni për mirësitë

Një miliard e treqind milion ton ushqime tjetërsohen çdo vit në koshe mbeturinash. Kjo është e barazvlefshme me 1/3 e të gjithë ushqimit që prodhohet në botë. E gjitha kjo shkakton një humbje të madhe ekonomike që llogaritet të jetë 750 milion dollarë çdo vit. Këtë e ka pohuar Organizata e Kombeve të Bashkuara për […]

Stresi për afrimin e datës së provimeve

A ndihesh i stresuar për afrimin e datës së provimeve?  Mos u shqetëso! Kjo është e natyrshme dhe diçka që pritej të ndodhte. Mbase kjo ndjenjë është e dobishme dhe të nxit në përpjekje të vazhdueshme përderisa nuk arrin në kufijtë e bezdisjes. Mbështetu tek Allahu dhe përpiqu sa të mundesh. Mos harro që në […]

Aq e lehtë të duket çështja e borxhit?!

Tolerimi në marrjen e borxheve A të brengosin shpenzimet që të ndjekin këmba këmbës dhe nuk e arrin plotësimin e tyre? A ke menduar ndonjë zgjidhje për shlyerjen e të gjitha këtyre shpenzimeve? Apo gjëja e parë që të vjen ndërmend është marrja e borxhit? Pyet veten: A po kërkoj të marr hua (borxh) për […]

Me kë shoqërohesh?

Allahu e krijoi njeriun dhe në natyrën e tij e bëri që të jetojë në bashkësinë e njerëzve dhe të ketë mardhënie të ndërsjellta me ta. Ai (njeriu), e ka të pamundur të jetojë i vetëm, sado ti ketë të plotësuara mënyrat e rehatisë dhe luksit. Për këtë arsye, shoqëria do të ishte një çështje […]

Duaja (lutja) e mbylljes së tubimeve

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka thënë: “Cilido që ulet në një mexhlis (tubim) dhe aty shtohen fjalët e kota dhe para se të largohet nga ai mexhlis, thotë: “I Lartësuar qofsh o Allahu im, Ty të takon falenderimi, dëshmoj se nuk […]

Kështu lutej Profeti (alejhi selam) për të sëmurin

Lutjet për të sëmurin në hadithet e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.  Prej lutjeve që transmetohen nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është: “La bas tahurun inshaAllahu – Nuk ka problem, pastrim në dashtë Allahu!” E përcjell Buhariu O Allah! Shëroje filanin! -duke përmendur emrin e të sëmurit-. Buhariu transmeton në “Koleksionin e haditheve autentike” […]