Edukatë

Atë ditë do të pyeteni për mirësitë

Një miliard e treqind milion ton ushqime tjetërsohen çdo vit në koshe mbeturinash. Kjo është e barazvlefshme me 1/3 e të gjithë ushqimit që prodhohet në botë. E gjitha kjo shkakton një humbje të madhe ekonomike që llogaritet të jetë 750 milion dollarë çdo vit. Këtë e ka pohuar Organizata e Kombeve të Bashkuara për […]

Stresi për afrimin e datës së provimeve

A ndihesh i stresuar për afrimin e datës së provimeve?  Mos u shqetëso! Kjo është e natyrshme dhe diçka që pritej të ndodhte. Mbase kjo ndjenjë është e dobishme dhe të nxit në përpjekje të vazhdueshme përderisa nuk arrin në kufijtë e bezdisjes. Mbështetu tek Allahu dhe përpiqu sa të mundesh. Mos harro që në […]

Aq e lehtë të duket çështja e borxhit?!

Tolerimi në marrjen e borxheve A të brengosin shpenzimet që të ndjekin këmba-këmbës dhe nuk e arrin plotësimin e tyre? A ke menduar ndonjë zgjidhje për shlyerjen e të gjitha këtyre shpenzimeve? Apo gjëja e parë që të vjen ndërmend është marrja e borxhit? Pyet veten: A po kërkoj të marr hua (borxh) për çështje […]

Shiko me kë shoqërohesh

Allahu e krijoi njeriun dhe në natyrën e tij e bëri të jetojë në bashkësinë e njerëzve dhe të ketë mardhënie të ndërsjellta me ta. Ai (njeriu) e ka të pamundur të jetojë i vetëm sado t’i ketë të plotësuara mënyrat e rehatisë dhe luksit. Për këtë arsye, shoqëria do të ishte një çështje shumë […]

Lutja e mbylljes së tubimeve

Ebu Hurejra – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcjell se i dërguari i Allahut – alejhi salatu ues selam – ka thënë: “Cilido që ulet në një mexhlis (tubim) dhe aty shtohen fjalët e kota, dhe para se të largohet nga ai mexhlis thotë: I Lartësuar qofsh o Allahu im, Ty të takon […]

Kështu lutej Profeti (alejhi selam) për të sëmurin

Lutjet për të sëmurin në hadithet e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.  Prej lutjeve që transmetohen nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është: “La bas tahurun inshaAllahu – Nuk ka problem, pastrim në dashtë Allahu!” E përcjell Buhariu O Allah! Shëroje filanin! -duke përmendur emrin e të sëmurit-. Buhariu transmeton në “Koleksionin e haditheve autentike” […]

Dijetarë të shquar e të ngritur në shumë fusha të dijes

Është me të vërtetë për tu habitur ajo që kam gjetur në jetëshkrimin e disa prej dijetarëve, leximin e tyre të shumtë dhe gjerësinë e njohurive të tyre. Madje disa prej tyre kanë deklaruar me bindje se ata kishin njohuri në disa shkenca të cilat bashkohësit e tyre nuk ua dinin as emrin! Ja ku […]

Fragmente nga jeta e të parëve tanë të mirë, në kërkimin e diturisë

Kështu ishte  brezi i rrallë, shembull për ata që do të vinin pas tyre në përpjekjet për diturinë dhe shtimin e saj, prandaj ecni në gjurmët e tyre, dhe pasoni hapat e tyre. Disa prej këtyre shembujve janë si më poshtë: Studentët e Ibn Mes’udit – radijallahu anhu – në Kufe (Irak) : Alkameh, Esuedi […]