Edukatë

Nxitja për shtimin e diturisë

Në shpalljen e ajetit të parë prej Kuranit, që është fjala e të Lartësuarit: “Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi” (Alek: 1) ka tregues dhe kuptime të shumta aq sa nuk mund të numërohen. Nga fjala “Lexo” e cila është folje e formës urdhërore, e cila tregon urdhër të prerë për të […]

Zgjidhe bashkshortin/bashkshorten tënde

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!) thotë: Është detyrë që për martëse të zgjidhen bashkëshortë të devotshëm e që janë të kapur në fenë e tyre. Të cilët kujdesen për shenjtërinë e martesës dhe sillen në formën më te mirë. Nuk lejohet të neglizhohet në këtë çështje. Në kohën tonë është shtuar shumë ky neglizhim […]

Këto janë gratë e përsosura

Gratë e përsosura – Shembulli ynë Transmetohet në dy sahihat hadithi i Shu’beh me zinxhir deri tek Ebu Musa El-Esharij nga profeti sala Allahu alejhi ue selam: “Janë përsosur shumë nga burrat  dhe nuk janë përsosur nga gratë përveç Asijas gruas së Faraonit, Merjem ibnetu Imran, Hadixhe bint Huejlid dhe mirësia e Aishes mbi gratë […]

Këshilla për të cilat kemi nevojë

Më vjen ndërmend një thënie e hoxhës së nderuar Muhamed Eman el Xhami (Allahu e mëshiroftë!)… Shejhu ynë i nderuar Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!), kur ndodhi pushtimi i Kuvajtit (nga ushtria irakiane) mbajti një qëndrim të caktuar,  ndryshe nga ajo e shumicës së dijetarëve, të cilët kishin rënë dakort dhe i kishin […]

Bindja ndaj të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”.

Bindja ndaj të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimit e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin (alejhis-selam), familjen e tij dhe për të gjithë shokët e tij! Dëgjuam –më herët- ligjëratën e begatë, e cila kishte të bënte […]

Rregulla sa u takon ëndërrave:

Rregulla sa u takon ëndërrave: – Nuk lejohet pohimi i sigurte, per nje koment specifik. – Ne nuk e dime nese ato jane enderra nga Allahu, preokupim i dites, apo enderra te ngaterruara. – Nuk duhet te marim prej tyre (enderrave) dispozita fetare. – Nuk duhet te perdoren per mbajtje qendrimesh apo veprimesh. – Ato […]

Frytet e devotshmërisë

Nëpërmjet devotshmërisë, njeriu arrin dobi të shumta, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër. Prej fryteve të devotshmërisë, përmendim: 1. Udhëzimi. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhëruar thotë: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) “Ky është libri që nuk ka dyshim në të (sepse është prej Allahut) është […]

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë

Qëllimi dhe urtësia e martesës është arritja e kënaqësisë së ndërsjelltë midis mashkullit dhe femrës, si dhe formimi i një shoqërie të zellshme e i një familjeje të shëndetshme. Duke u nisur prej kësaj, themi se një grua e mirë me të cilën preferohet martesa, është pikërisht ajo femër e cila më së miri do […]