• Shami është vendi i besimit

  • KUPTIMI I FRAZËS: ‘’NUK KA TË ADHURUAR PËRVEÇ ALLAHUT’’

  • Si shfaqet begatia e tokës së Shamit?

  • Profeti Muhamed (alejhi selam) dhe xhamia Aksa

Shami është vendi i besimit

Shami është vendi i besimit Urtësia e Allahut të Madhëruar ka bërë që Shami të lidhet ngushtë me çështjen e besimit. Toka e Allahut është e gjerë dhe çdo vend të saj e kanë shkelur profetët, “lajmëtarët e Allahut” siç thuhet në Kuran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتفَمِنْهُم مَنْ […]

KUPTIMI I FRAZËS: ‘’NUK KA TË ADHURUAR PËRVEÇ ALLAHUT’’

KUPTIMI I FRAZËS: ‘’NUK KA TË ADHURUAR PËRVEÇ ALLAHUT’’ Pjesë nga libri i dijetarit Ibën Rexheb Hanbeli: Fjala e Sinqeritetit Fraza: ‘’Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut’’ kërkon që njeriu të mos dojë dikë veç Tij, sepse ‘’i adhuruar’’ është ai të cilit njeriu i nënshtrohet dhe nuk e kundërshton nga dashuria, frika dhe […]

Si shfaqet begatia e tokës së Shamit?

Si shfaqet begatia e tokës së Shamit? Begatia e përmendur e tokës së Shamit në citatet e Kuranit dhe Sunetit shfaqet në prodhimet e asaj toke. Imam Taberiu -Allahu e mëshiroftë- e shumë komentues të tjerë të këtyre citateve, thonë: “Allahu i madhëruar e bekoi Shamin në jetesë, ushqime, të mbjella dhe fruta.”[1] Këto begati […]

Profeti Muhamed (alejhi selam) dhe xhamia Aksa

Profeti Muhamed (alejhi selam) dhe xhamia Aksa …. vijon nga shkrimi i kaluar me titull “Vlera e Xhamisë Aksa”. 4- Profeti ynë Muhamedi -alejhi selam- ka udhëtuar për në xhaminë Aksa për t’u falur në të, pastaj prej saj është ngjitur për në qiejt e lartë. Xhamia Aksa mban gjurmët e Profetit tonë -salallahu alejhi […]

Kibla dhe Xhamia Aksa

Kibla dhe Xhamia Aksa …. vijon nga shkrimi i kaluar me titull “Vlera e Xhamisë Aksa”….. 3 – Xhamia Aksa është kibla e Beni Israilëve dhe kibla e umetit tonë para se të ktheheshin nga Qabja. Kibla e Beni Israilëve është një histori e vjetër e cila e ka origjinën që në kohën e profetit […]

Vlera e Xhamisë Aksa

Vlera e Xhamisë Aksa. Vijon….. Xhamia Aksa është ndërtuar mbi një kodër të ulët me majë të sheshtë. Ajo me këtë përshkrim mendohet të jetë përmendur në Kuran, në ajetin ku Allahu i Madhëruar thotë: “Ne e bëmë të birin e Merjemes dhe nënën e tij mrekulli, dhe i strehuam ata te një kodër e […]

Ndërtimi i xhamisë së Aksas

Ndërtimi i xhamisë së Aksas. Nuk dihet me saktësi se kush e ka ndërtuar xhaminë e Aksas,  por është e sigurtë se ajo është ndërtuar pas Qabes. Kurani njofton se Ibrahimi – alejhi selam – ka ndërtuar shtëpinë e parë në tokë në Meke për të adhuruar Allahun e Madhëruar. Allahu thotë: “Shtëpia e parë […]

Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksas

Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksas. Në Sham gjendet xhamia e begatë e Aksas ose siç njihet ndryshe Bejtul-Makdis. Kjo xhami ndodhet në Palestinë në qytetin e vjetër Ilija ose ndryshe El-Kuds si i thonë myslimanët, ose Jeruzalem siç njihet nga bota e krishtere. Emrat e xhamisë së Aksas dhe kuptimet e tyre. […]