• Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 21

  • Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 20

  • Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 19

  • Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 18

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 21

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 20

Kapitulli: Obligueshmëria e thirrjes në dëshminë ‘La ilahe il-lAllah’ – (Teuhid). Fjala e Allahut të Lartësuar: قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‘Thuaj (o Muhammed): Kjo është rruga dhe thirrja ime me të cilën ftoj tek Allahu (njësimi i Tij në adhurim) […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 19

Trasmeton Muslimi nga Xhabiri (radijAllahu anhu) se Profeti ﷺ ka thënë: من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار “Ai i cili e takon Allahun (pas vdekjes) duke mos i bërë shirk asgjë (gjatë jetës së kësaj bote), do të hyjë në xhenet. Ai i cili vdes […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 18

Trasmetohet nga Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profeti ﷺ ka thënë: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار “Ai i cili ka lutur përveç Allahu ndokënd tjetër gjatë jetës dhe vdes (pa u penduar), hyn në Zjarr.“ Trasmeton Buhariu.[1] ————————————————- ‘Ai i cili ka lutur’: lutja këtu ka kuptimin e […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 17

Siç trasmetohet në hadithin: “Gjëja që kam më së shumti frikë për ju është shirku i vogël. E pyetën për të se çfarë është, dhe tha: Rijaja (syfaqësia në adhurim).“ [1]  _________________________________  ‘Siç trasmetohet në hadithin’: hadithin të cilin e trasmeton Imam Ahmedi, Taberani, Ibn Ebi Dunja dhe Bejhakiu.  ‘Gjëja që kam më së shumti […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 16

Kapitulli: Frika nga shirku. Fjala e Allahut të Madhëruar: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ “Me të vërtetë që Allahu nuk e fal shirkun ndaj Tij, dhe gjynahet e tjera i’a fal kujt të dojë.” Sure En Nisa: ajeti 48. Ibrahimi (alejhi selam), miku i dashur i Allahut […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 15

عن حصين بن عبد الرحمن قال: ” كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الخصيب أنه […]

A është e vërtetë se gjurmët e anijes së Nuhut janë gjetur para disa kohësh?

Pyetje: A është e vërtetë se gjurmët e anijes së Nuhut janë gjetur para disa kohësh? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar në Kuranin Famëlartë thotë: “Para tyre i ka përgënjeshtruar (shenjat Tona) populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin Tonë (Nuhun), i thoshin “i çmendur”, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu, […]