• Bereqeti i leximit të Kuranit.

  • A jam gati ta takoj Zotin tim?!

  • Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3)

  • Edukata dhe rëndësia e saj.

Bereqeti i leximit të Kuranit.

Bereqeti i leximit të Kuranit. Thotë njeri prej të parëve: “Sa herë që shtoj pjesën e përditshme në leximin e Kuranit, aq më shumë më shtohet bereqeti në kohën time. Përditë e më shumë e shtoj leximin, derisa kam arritur në dhjetë xhuze, (200) faqe në ditë” Ibrahim Makdisiu porositi Dija’ Makdisiun kur ky i […]

A jam gati ta takoj Zotin tim?!

A jam gati ta takoj Zotin tim?! Më i miri i njerëzimit na këshillon dhe na thotë: ‘’Përkujtojeni sa më shumë shkatërruesen dhe ndërprerësen e dëshirave dhe ëndërrave tuaja, vdekjen! Nuk ka njeri, që bën jetë të vështirë dhe e kujton, veçse ja zgjeron dhe largon vështirësitë, si edhe ja lehtëson atij hallet. E nuk […]

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3)

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3) Kur shkonte në vendin e tij, për t’u prirë njerëzve në namaz, ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u thoshte shokëve të tij: “Drejtoni rreshtat tuaja dhe bashkohuni mes veti, sepse drejtimi i rreshtave është prej plotësimit të namazit”.[1] Pastaj merrte tekbirin e ihramit (për fillimin e namazit) […]

Edukata dhe rëndësia e saj.

Edukata dhe rëndësia e saj. Abdullah bin Mubarek (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: ‘’Edukata për nga rëndësia, arrin vlerën e gati dy të tretave të fesë’’ (Sifetu Safue) Dhe ka thënë: ‘’Ne kemi më shumë nevojë për pak edukatë sesa për shumë dije’’ (Medarixhus Salikijn) Abdullah bin Uehb (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: ‘’Edukata që […]

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (2)

Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (2) Kur mbaronte namazin, faljen e suneteve të sabahut, dhe gruaja e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ishte zgjuar, ai bisedonte me të me fjalë të këndshme. E çfarë mund të mendosh për një grua të dashur që e fillon shkëlqimin e ditës së saj me një bisedë […]

Dhikri i mengjesit

Prej dhikrit te mengjesit eshte: “Esbahna ala fitratil-Islam ue kelimatil-Ikhlas ue ala dijni nebijjina Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ue ala mil-leti ebina Ibrahim hanifen muslimen ue ma këne minel-mushrikin – E arritem mengjesin ne natyrshmerine e paster Islame, ne fjalen e sinqerte la ilahe il-lAllah, ne fene e Profetit tone, Muhammedit sal-lAllahu alejhi ue […]

Komentimi i Sures el Asr.

Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë: “Shejkhu ka thënë: (Argumenti) për këto çështje është (Fjala e Allahut të Lartësuar: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ( 1 ) وَالْعَصْرِ( 2 ) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ( 3 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Po filloj leximin me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, […]

Miresite e Allahut tek njeriu

Është pyetur Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!): “Si je gdhirë ? Tha: “Jam zgjuar mes dy mirësive të Allahut, nuk e di cila është më e mirë se tjetra: mëkatet që më ka mbuluar Allahu dhe nuk ka mundësi askush të më turpërojë për shkak të tyre, apo dashuria që Allahu ka futur në zemrat […]