• Veçoria e dytë: Shami është tokë e bekuar.

  • Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë.

  • O LËNËSI I NAMAZIT!

  • Gjykimi fetar për shorteun dhe dhuratat

Veçoria e dytë: Shami është tokë e bekuar.

Veçoria e dytë: Shami është tokë e bekuar. Vijon…. Fjala [Sham] është një emër i njohur i përmendur në fjalët e Profetit – alejhi selam – dhe në librat e historisë, i cili vazhdon të përmendet deri në ditët e sotme. El Istakhrij dhe Ibn Haukal, dy gjeografë shumë të njohur në historinë Islame, thonë: […]

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë.

Disa veçori të Shamit, Kudsit dhe xhamisë së Aksasë. Veçoria e parë: Shami është vendi i grumbullimit dhe vendi i ringjalljes së njerëzve. Ebu Dherri – radiallahu anhu – tregon se i dërguari i Allahut – salallahu alejhi ue selam – ka thënë: “Shami është vendi i grumbullimit dhe vendi i ringjalljes.” E transmeton Bezari,Tahauij […]

O LËNËSI I NAMAZIT!

O LËNËSI I NAMAZIT! (2) Shejh Sulejman Mubarak (Allahu e mëshiroftë!) Përse nuk falesh? O lënësi i namazit, a e ke pyetur veten: përse nuk falem? Çfarë të pengon ty nga namazi (që s’e fal)? Kush të pengon ty nga namazi? O ti që fle në kohën e namazit të sabahut (dhe s’e fal)! O […]

Porosi nga shejh Uthejmini për Ramazanin!

Kemi hyrë në 10-shen e mesit të Ramazanit. E lus Allahun të na e rregullojë të parën dhe të fundit! Në këtë natë dua të përkujtoj veten dhe juve për shfrytëzimin e kohës përpara se ajo të shkojë, sepse me të vërtetë ditët ikin me shpejtësi, sidomos në kohën tonë. Ikën një xhuma, dhe sa […]

Gjykimi fetar për shorteun dhe dhuratat

Është pyetur shejh Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Tregtari nxjerr në treg mallin e tij dhe shpërndan disa kupona për blerësit sipas vlerës së produkteve që kanë blerë secili. Pastaj këta kupona bëhen pjesë e një shorteu ku fituesit marrin dhurata dhe zgjidhen me short, e kështu disa njerëz fitojnë dhurata që ua shpërndan tregtari. […]

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

Mënyrat e faljes së namazit të teravisë.  Shejh Husejn El Auajshe (Allahu e ruajt), nxënës i shejh Albanit, në lidhje me këtë çështje në librin e tij “Enciklopedia e thjeshtuar e Fikhut”, thotë:  “Një shpjegim për këtë namaz ka kaluar kur përmendëm namazin e vitrit dhe namazin e natës, ndaj tani po përmend shkurtimisht atë […]

Adhurimi në muajin e Ramazanit!

Adhurimi në muajin e Ramazanit! O robër të Allahut! Muaji i Ramazanit është muaj i përfitimeve prandaj shfrytëzojeni këtë muaj; në adhurim, në shtimin e namazit vullnetar (nafile), në leximin e Kuranit, në përmendjen e Allahut, në faljen ndaj njerëzve dhe bamirësinë ndaj tyre. Largojini armiqësitë, urrejtjet dhe inatet që keni mes vete.[1] E falënderoni […]

Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit?

(1) Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit? Përgjigje: Nuk ka problem diçka e tillë. (2) Disa njerëz besojnë se shpërblimi i agjërimit të fëmijëve të tyre u takon prindërve . A është e saktë kjo gjë? Përgjigje: Kjo nuk është e saktë. Prindërve u takon vetëm shpërblimi i edukimit dhe […]