• Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson

  • Sa e duam Allahun?

  • O Allah! Bëje shiun të dobishëm!

  • Çliruesi i Andaluzisë Tarik ibën Zijadi

Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson

Profeti (alejhi salatu ue selem) ka thënë: “Prej Islamit të mirë të një njeriu është të lërë atë që nuk i intereson.” Shejh AbdulMuhsin el Abad ka thënë: Çështjet që përfitojmë nga ky hadith janë: 1- Të largohet njeriu nga çështjet që nuk i interesojnë, qofshin ato në fe apo në dynja. 2- Të merret […]

Sa e duam Allahun?

Sa e duam Allahun? Dijetari i madh Ibn El-Kajim (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Robi nuk e peshon besimin dhe dashurinë ndaj Allahut me peshore më të mirë sesa namazi.” Prandaj, nëse dëshironi të verifikoni dhe të kuptoni forcën e besimit dhe dashurinë tuaj për Zotin shikoni gjendjen tuaj me namazin (faljen ditore). Nëse parapërgatitesh, […]

O Allah! Bëje shiun të dobishëm!

Transmeton Buhariu (974) nga Aishja (radijAllahu anha) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur shihte shiun thoshte: اللَّهُمَّ صَيبِّاً نافعًا “Allahumme sajjiben nafian – O Allah! Bëje këtë shi të dobishëm!” Përderisa shiu ndodh të jetë i dobishëm ose i dëmshëm, ishte prej traditës së Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se kur […]

Çliruesi i Andaluzisë Tarik ibën Zijadi

TARIK IBËN ZIJADI Çliruesi i Andaluzisë ‘’Rodrigo, eja sa më shpejt sepse tek ne kanë mbërritur disa njerëz të cilët nuk e dimë a vijnë nga toka apo nga qielli!’’ (Komandanti i ushtrive të Gothit.) Allahu i begatoftë tokat algjeriane, sa e sa kolosa të këtij umeti kanë dalë prej andej! Kolosi për të cilin […]

Përse jam krijuar? Cili është shkaku?

Përse jam krijuar? Cili është shkaku? Përgjigje: Allahu i Madhëruar thotë: “Xhindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë.” Edh-Dharijat: 56. Ti nuk je krijuar për të ngrënë e për të pirë, nuk je krijuar për të ndërtuar pallate, të mbjellësh pemë apo të hapësh lumenj, apo thjesht për t’u martuar që […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 29

عن عمران بن حصين رضي الله عنه:أن رسول اللهﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. رواه احمد في مسنده لا باس به “Trasmetohet nga Imran ibn Husejn se ka thënë: Profeti ﷺ  pa […]

Kush vdes duke i shoqëruar Allahut ortak do të hyjë në Zjarr

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush vdes duke i shoqëruar Allahut ortak, do të hyjë në Zjarr.” Shënon Buhariu (1238). Shirku është: – padrejtësia më e madhe, – asgjesuesi i veprave, – shkaku për të qenë përjetësisht në Xhehenem, – shkaku për shkatërrimin e popujve, – shkaku për largimin e […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 28

Kapitulli: Sqarimi se lidhja dhe veshja e rrathëve, penjve e të tjera si këto për largimin e së keqes ose për parandalimin e saj është prej shirkut. Fjala e Allahut të Lartësuar: قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ […]