• A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

  • Vazhdimesia ne adhurim

  • Vetëm Allahu është Ai i cili meriton të adhurohet

  • Si e njohe Zotin tend?

A nuk e di se pranimi i Islamit i asgjëson mëkatet që janë bërë para tij?

Prej mirësisë dhe mëshirës së Allahut xh.sh. është se e ka bërë që Islami ti asgjësojë mëkatet që njeriu ka bërë më përpara. Kur një jobesimtar bëhet musliman, Allahu ja fal gjithçka që ka bërë kur ishte jomusliman dhe pastrohet nga mëkatet. Muslimi në hadithin me nr 121 transmeton se Amr ibn el-As (Allahu qoftë […]

Vazhdimesia ne adhurim

Transmetohet nga Abdullah bin Amër bin El-Asi radijAllahu anhuma se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “O Abdullah! Mos u bëj si filani, i cili u falte natën dhe pastaj e la atë (namazin e natës)”. Mutefekun alejhi Fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem “dhe e la atë […]

Vetëm Allahu është Ai i cili meriton të adhurohet

Shejkhu, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: (Zoti është ai i cili meriton të adhurohet). Zoti është Krijuesi i çdo gjëje, Ai i cili përkujdeset për robërit e Tij duke ju dhënë mirësitë e Tij. Zoti është ai i cili meriton të adhurohet, i pa të meta dhe i Lartësuar është Ai. (Argument për këtë është […]

Si e njohe Zotin tend?

Si e njohe Zotin tend? (Nëse të thuhet ty: Si e njohe Zotin tënd?) d.m.th.: me çfarë mënyre arrite ta njohësh Zotin tënd (thuaj🙂 e njoha (nëpërmjet shenjave(argumentave)  të Tij dhe krijesave të Tij). Shjekhu me fjalën e tij (nëpërmjet shenjave (argumentave) të Tij, krijesave të Tij) ka për qëllim shenjat universale. Shenjat universale janë […]

HYTBE: Sëmundja dhe Ilaçi – NIFAKU – HIPOKRIZIA (Salih Taha Ebu Islam)

NIFAKU – HIPOKRIZIA   Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje i shprehim pendesën për mëkatet tona! E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga ligësia e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat e punëve tona të këqija! Atë që Allahu […]

Cilat janë tri parimet?

Cilat janë tri parimet? (Nëse të thuhet ty: Cilat janë Tri Parimet të cilat janë detyrë për çdo njeri ti dijë? Thuaj: Njohja e njeriut ndaj Zotit të tij, Fesë së tij, Profetit të tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. ) Këto janë tri parimet për shkak të së cilave është titulluar kjo broshurë ‘’Tri Parimet’’. […]

Vendose veten në vendin e tjetrit!

Vendose veten në vendin e tjetrit! Marrëdhëniet tona me njerëzit, duhet të ndërtohen mbi parimin: ‘‘Sillu me të tjerët ashtu siç dëshiron që ata të sillen me ty’’ Ky parim është i bazuar mbi argumente të shumta të fesë, si: ‘‘Sillu me njerëzit ashtu siç dëshiron të sillen me ty’’ Muslimi, 1844. ‘‘Nuk ka besuar […]

Kush është Zoti yt?

Kush është Zoti yt? (Nëse të thuhet ty: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i cili përkujdeset për mua) d.m.th.: më ka krijuar(dhe përkujdeset për të gjitha krijesat me mirësitë e Tij). Ai është dhuruesi i të gjitha mirësive që kanë robërit e Tij (Allahu thotë: ’’Çdo mirësi që keni është prej […]