Teuhidi

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 28

Kapitulli: Sqarimi se lidhja dhe veshja e rrathëve, penjve e të tjera si këto për largimin e së keqes ose për parandalimin e saj është prej shirkut. Fjala e Allahut të Lartësuar: قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 17

Siç trasmetohet në hadithin: “Gjëja që kam më së shumti frikë për ju është shirku i vogël. E pyetën për të se çfarë është, dhe tha: Rijaja (syfaqësia në adhurim).“ [1]  _________________________________  ‘Siç trasmetohet në hadithin’: hadithin të cilin e trasmeton Imam Ahmedi, Taberani, Ibn Ebi Dunja dhe Bejhakiu.  ‘Gjëja që kam më së shumti […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 3

Fjala e Allahut të Lartësuar: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ “Me të vërtetë Ne kemi dërguar në çdo popull Profetë të cilët i kanë ftuar njerëzit të adhurojnë vetëm Allahun dhe t’i largohen adhurimit të Tagutit.” En Nahl: 36. —————————————- ‘dërguar’: të dërguar, Profetë. ‘çdo popull’: çdo bashkësi njerëzish, […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 2

Allahu i Lartësuar thotë: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për gjë tjetër përveçse që të më adhurojnë vetëm Mua.” Surja Edh-Dharijat: 56. ——————————————– Tema e këtij libri është sqarimi i Teuhidit të cilin Allahu e bëri detyrë për robërit e Tij dhe i krijoi ata për zbatimin […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 1

Përmbledhje e shkurtër në shpjegimin e Librit të Teuhidit Shejh Salih el Feuzan – Allahu e ruajtë –   Parathënie Lavdërimet absolute janë vetëm për Allahun. Salavatet dhe selamet janë për atë pas të cilit nuk do ketë më Profet. Ky është një shpjegim i shkurtër i Librit të Teuhidit të Shejhul Islam Muhamed ibn […]

Emrat dhe atributet e Allahut

Allahu i Lartmadhëruar e ka përshkruar veten e Tij nëpërmjet Kuranit Famëlartë dhe haditheve të Profetit (Paqja qoftë mbi të) me emra dhe atribute të shumta. Nëpërmjet këtyre emrave dhe atributeve besimtarët arrijnë të njohin Krijuesin e tyre. Pohimi dhe pranimi i tyre ashtu siç janë përmendur në Kuran dhe në hadithet profetike është detyrë […]

Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike – Hadithi i Parë –

Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje. Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) ka thënë: “Shembulli im dhe shembulli i Profetëve para meje është njësoj si shembulli i një personi që ndërtoi një shtëpi të cilën e bëri të hijshme dhe të […]

Kush është më i vlefshëm; durimi apo falënderimi

Kush është më i vlefshëm: durimi apo falënderimi? Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm; durimi gjatë sprovës apo falënderimi ndaj mirësive? Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve, ndërsa Ibn Kajim el Xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer “Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve […]