Akide

A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

Pyetja: A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit? Përgjigja: Jo, nuk është e mjaftueshme që të bazohemi vetëm në Kuran dhe të lihet mënjanë hadithi, pasi rëndësinë e sunetit e ka sqaruar vetë Allahu i Lartësuar duke thënë: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ […]

A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale?

Pyetje: A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Pyetja është e përbërë nga dy pjesë. 1 – A shfaqen xhindët në formën e njeriut? 2 – A kanë xhindët një formë reale? Në lidhje me pyetjen e parë, mund të thuhet: Së pari […]

A është e domosdoshme për një musliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi?

Pyetje: A është e domosdoshme për një msliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi? Siç është respektimi i rregullave të trafikut, mosha e përcaktuar që lejon ngarjen e makinës etj, apo është e ndaluar? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ligjet e vendosura në vendet jomuslimane, kemi […]

A përmenden dinozaurët në Islam? A është vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta?

Pyetje: Ne jetojmë në perëndim dhe kemi disa miq jomuslimanë që diskutojnë me ne rreth Islamit. Ata janë shumë të interesuar në shkencë dhe në teoritë rreth universit dhe kanë një pyetje: A  përmenden dinozaurët në Islam? A është e vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta? Si mund t’u përgjigjemi atyre? Përgjigje: Falënderimi […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. Pjesa e pestë

Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. – Pjesa e pestë –   Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- pasi thekson se do të flasë për njësimin e Allahut apo Teuhidin, dhe pasi deklaron kapjen fort pas tij, thotë: [dhe suksesin e Allahut duke shpresuar]. Autori vjen me këtë shprehje për […]

Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje që rregullojnë jetën e njerëzve?

Pyetje: Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje (të caktuara nga njeriu) që rregullojnë jetën e njerëzve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Nevoja e njeriut për fe është më e madhe se nevoja e tij për diçka tjetër në jetë, sepse njeriu duhet të dijë atë që pëlqen Allahu dhe ato […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i nëntë: Besimi në Allahun. Pjesa e katërt

Mësimi i nëntë: Besimi në Allahun.  – Pjesa e katërt – Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- në lidhje me njësimin e Allahut apo teuhidin, thotë: [të kapur fort pas tij]. Autori me këto fjalë shpreh qëndrimin që duhet të mbajë besimtari në lidhje me njësimin e Allahut të Madhëruar apo teuhidin, sepse kapja […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i tetë: Besimi në Allahun. Pjesa e tretë

Mësimi i tetë: Besimi në Allahun. -Pjesa e tretë- Fjala e dytë e përmendur nën këtë temë nga autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- është fjala “Njësim”, apo “Teuhid”, siç njihet në gjuhën arabe në të cilën ka zbritur Kurani. Fjala “Njësim”, apo “Teuhid” është term me të cilin në Islam emërtohet besimi se Allahu […]