Shirku

Historia e Salihut (alejhi selam)

Historia e Salihut (alejhi selam) Populli Themud – i emërtuar ndryshe si Adi i mbramë – jetonte në Hixhër[1] dhe në zonat përreth. Ata zotëronin bagëti të shumta dhe njiheshin për bujqësi. Mirësitë e Zotit u vinin pandërprerë, derisa luginat i përdorinin për të ndërtuar kështjella të zbukuruara, ndërsa malet i gdhendnin me preçizitet dhe […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam)

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Hudit (alejhis selam) 1- Ja vlen të rikujtojmë dobitë e mëparshme që kemi përmendur tek historia e Nuhut (alejhi selam) e që janë të përbashkëta pothuajse tek historitë e të gjithë Profetëve.[1] 2- Allahu i Lartësuar me urtësinë e Tij na rrëfen ndodhitë e atyre popujve që […]

Historia e Hudit (alejhi selam)

Historia e Hudit (alejhi selam) Allahu i Lartësuar e dërgoi Hudin (alejhi salatu ues selam) tek populli i tij Ad’i i i lashtë të cilët banonin në Ahkaf e pikërisht në dumat e shkretëtirës së Hadrameutit (Jemen). E dërgoi në një kohë kur sherri i tyre u shtua dhe filluan të tregonin kryeneçësi ndaj njerëzve […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Nuhut (alejhi selam)

Të gjithë Pejgamberët duke filluar me Nuhun e deri tek Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ishin në unanimitet për thirrjen (e njerëzve) në monoteizmin e pastër dhe ndalimin e tyre nga shirku (idhujtaria). Nuhu (alejhis selam) ashtu sikurse edhe Pejgamberët e tjerë, të parën gjë që u thonin njerëzve ishin këto fjalë: “O populli im! […]

A lejohet të therim një kafshë kur duam të hedhim themelet e një objekti?

Tek ne praktikohet një zakon, sepse kur duam të hedhim themelet e një ndërtesë të re, kur duam të vëmë prakun e një ndërtimi të ri, ose kur ndërtojmë një dyqan të ri apo kur hapim diçka të re, këtë e shoqërojmë duke therur një kurban po atë ditë. Kurbanin e therim në nder të […]

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të Dërguarin e Tij Muhamedin (alejhi selam), familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjekin gjurmët e tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve.” [Dharijat 55]. Ibn Kethiri (Allahu e […]

JOGA, origjina dhe çfarë gjykimi merr praktikimi i saj?

JOGA, origjina dhe çfarë gjykimi merr praktikimi i saj? Falenderojmë Allahun për mirësitë e Tij, paqja dhe nderimet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin (alejhi salatu ues selam), familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Së pari: Askush nuk mund ta mohojë se JOGA në origjinë rrjedh nga një religjion […]

Çfarë është dita e Novruzit? A i lejohet një Muslimani ta festojë?

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin për Muhamedin (alejhi salatu ues selam) shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat […]